EcoVadis

Evocadis Nachhaltigkeitssiegel - AGT Bus- & Eventlogistik

AGT Bus- & Eventlogistik uzyskuje platynowy status EcoVadis

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, ukierunkowanej promocji oraz optymalizacji procesów wewnętrznych i zewnętrznych firma AGT Bus- & Eventlogistik zdołała uzyskać platynowy status w rankingu zrównoważonego rozwoju EcoVadis i od 2022 r. znajduje się wśród 1% wszystkich firm, które otrzymały to wyróżnienie. AGT dziękuje swoim pracownikom za ich udział w doskonaleniu firmy i obiecuje, że nadal będzie koncentrować się na ochronie środowiska, etyce, prawach pracowniczych i prawach człowieka oraz zrównoważonych zamówieniach. Ponadto firma AGT Bus- & Eventlogistik przeszła kolejne certyfikacje, takie jak normy ISO w zakresie zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ISO 45001:2018, w celu osiągnięcia stałego wzrostu i optymalizacji.

EcoVadis: Największy na świecie dostawca ratingów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

Założona w 2007 roku firma EcoVadis stała się najbardziej znanym na świecie dostawcą ratingów zrównoważonego rozwoju. W ciągu pierwszych czterech lat działalności już 4000 firm zostało ocenionych według czterech kryteriów: środowiska, pracy i praw człowieka, etyki i zrównoważonego zaopatrzenia. Siedem lat później, w 2018 r., ocenili już 45.000 firm, uruchomili kilka biur na całym świecie i otworzyli pierwsze centrum oceny ryzyka cyberbezpieczeństwa – CyberVadis.
Obecnie EcoVadis jest najbardziej zaufanym dostawcą w swojej dziedzinie, co potwierdza stały wzrost, obecnie 85.000+ ocenionych firm z ponad 160 krajów. Jej misją jest umożliwienie wszystkim firmom zmniejszenia ryzyka, poprawy wyników oraz poprawy wyników środowiskowych i społecznych.

Zrozumiała ocena oparta na ustalonych podstawowych zasadach

W oparciu o rangę oceny EcoVadis, firma jest klasyfikowana do poziomów uznania za zrównoważony rozwój. Brązowy, Srebrny, Złoty i Platynowy oznaczają status ratingu w porządku rosnącym.

Metodologia EcoVadis opiera się na siedmiu podstawowych zasadach:

1) Ocena przez międzynarodowych ekspertów,

5) Identyfikowalność dokumentacji,

2) Uwzględnienie sektora przemysłu, kraju i wielkości firmy,

6) Wytyczne oparte na dowodach naukowych, oraz

3) Dywersyfikacja źródeł dla wiarygodnej oceny,

7) Ciągłe doskonalenie

4) Technologie zapewniające bezpieczne i poufne procesy oraz szybki czas realizacji,

AGT Bus- & Eventlogistik poddaje się szczegółowemu audytowi przeprowadzonemu przez EcoVadis

W latach 2021/2022 firma AGT Bus- & Eventlogistik przeszła szczegółowy audyt przeprowadzony przez EcoVadis. Zgodnie z zasadą przewodnią „AGT FOR SUSTAINABILITY” firma AGT Bus- & Eventlogistik promuje, szanuje i angażuje się na rzecz swoich interesariuszy oraz przyczynia się do realizacji zrównoważonego rozwoju. Firma uzyskała szczególnie dobre wyniki w dziedzinie ochrony środowiska oraz praw pracowniczych i praw człowieka. Pozytywnie oceniono zakup i wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie zużycia energii. W ciągu następnych 10 lat, ponad 44% energii zostanie zaoszczędzone dzięki wdrożonym modernizacjom w siedzibie głównej w Hamburgu. Dzięki udziałowi w projektach zalesiania, które należą do działań o szczególnym znaczeniu dla firmy AGT Bus- & Eventlogistik, udało się zrekompensować około 10 ton CO².

W ostatnich latach nawiązano dodatkowe partnerstwa z United Nations Global Compact oraz UmweltPartnerschaft Hamburg. Promuje to i wzmacnia środowisko pracy pracowników firmy. Ponadto AGT Bus- & Eventlogistik oferuje swoim pracownikom doskonałe środowisko pracy i liczne świadczenia, takie jak dofinansowanie profesjonalnego biletu na komunikację miejską, regularne wyjazdy inauguracyjne dla wszystkich działów i zespołów, co zwiększa zadowolenie pracowników, oraz comiesięczne bony na posiłki z globalnej firmy kurierskiej. W biurowcu firmy AGT Bus- & Eventlogistik, który zostanie wynajęty w 2019 r., znajdują się również prysznice i przestronny taras. Ponadto kierownictwo włączyło do centrali pokój dziecięcy i pokój relaksacyjny, który może być również wykorzystywany jako pokój gier i jest dostępny dla wszystkich pracowników, praktykantów i stażystów i ma na celu lepsze zrównoważenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Etyka na pierwszym planie: AGT Bus- & Eventlogistik stawia na etykę wewnętrzną

W 2021 r. rozpoczęto kompleksowe wdrażanie tzw. procedury informowania o nieprawidłowościach. W celu zapewnienia pomyślnego wdrożenia programu konsultuje się z podmiotem zewnętrznym – Whistleblower Netzwerk e. V. Procedura informowania o nieprawidłowościach ma pomóc pracownikom w zgłaszaniu przypadków niewłaściwego postępowania oraz nielegalnego lub nieetycznego zachowania w miejscu pracy. Ma to być dodatkowy, a przede wszystkim ochronny środek zgłaszania naruszeń. Naruszenia wszelkiego rodzaju można jednak zgłaszać także bezpośredniemu przełożonemu lub innym niezależnym osobom w firmie. Na tym etapie przeprowadzono szeroko zakrojone warsztaty w celu utrwalenia podstawowych założeń procedury.

Oprócz procedury informowania o nieprawidłowościach, AGT Bus- & Eventlogistik stosuje politykę zerowej tolerancji wobec dyskryminacji, molestowania, molestowania seksualnego, zastraszania, nadużywania władzy, korupcji, toksycznego środowiska pracy i odwetu w miejscu pracy. W związku z tym wprowadzono dodatkowo procedurę składania skarg i jasno określone poziomy eskalacji.

Menu