Ocena zrównoważonego rozwoju EcoVadis

Evocadis Nachhaltigkeitssiegel - AGT Bus- & Eventlogistik

AGT Bus- & Eventlogistik uzyskuje platynowy status EcoVadis

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, ukierunkowanej promocji oraz optymalizacji procesów wewnętrznych i zewnętrznych firma AGT Bus- & Eventlogistik zdołała uzyskać platynowy status w rankingu zrównoważonego rozwoju EcoVadis i od 2022 r. znajduje się wśród 1% wszystkich firm, które otrzymały to wyróżnienie. AGT dziękuje swoim pracownikom za ich udział w doskonaleniu firmy i obiecuje, że nadal będzie koncentrować się na ochronie środowiska, etyce, prawach pracowniczych i prawach człowieka oraz zrównoważonych zamówieniach. Ponadto firma AGT Bus- & Eventlogistik przeszła kolejne certyfikacje, takie jak normy ISO w zakresie zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ISO 45001:2018, w celu osiągnięcia stałego wzrostu i optymalizacji.

EcoVadis: Największy na świecie dostawca ratingów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

Założona w 2007 roku firma EcoVadis stała się najbardziej znanym na świecie dostawcą ratingów zrównoważonego rozwoju. W ciągu pierwszych czterech lat działalności już 4000 firm zostało ocenionych według czterech kryteriów: środowiska, pracy i praw człowieka, etyki i zrównoważonego zaopatrzenia. Siedem lat później, w 2018 r., ocenili już 45.000 firm, uruchomili kilka biur na całym świecie i otworzyli pierwsze centrum oceny ryzyka cyberbezpieczeństwa – CyberVadis.
Obecnie EcoVadis jest najbardziej zaufanym dostawcą w swojej dziedzinie, co potwierdza stały wzrost, obecnie 85.000+ ocenionych firm z ponad 160 krajów. Jej misją jest umożliwienie wszystkim firmom zmniejszenia ryzyka, poprawy wyników oraz poprawy wyników środowiskowych i społecznych.

Zrozumiała ocena oparta na ustalonych podstawowych zasadach

W oparciu o rangę oceny EcoVadis, firma jest klasyfikowana do poziomów uznania za zrównoważony rozwój. Brązowy, Srebrny, Złoty i Platynowy oznaczają status ratingu w porządku rosnącym.

Metodologia EcoVadis opiera się na siedmiu podstawowych zasadach:

1) Ocena przez międzynarodowych ekspertów,

5) Identyfikowalność dokumentacji,

2) Uwzględnienie sektora przemysłu, kraju i wielkości firmy,

6) Wytyczne oparte na dowodach naukowych, oraz

3) Dywersyfikacja źródeł dla wiarygodnej oceny,

7) Ciągłe doskonalenie

4) Technologie zapewniające bezpieczne i poufne procesy oraz szybki czas realizacji,

AGT Bus- & Eventlogistik poddaje się szczegółowemu audytowi przeprowadzonemu przez EcoVadis

W latach 2021/2022 firma AGT Bus- & Eventlogistik przeszła szczegółowy audyt przeprowadzony przez EcoVadis. Zgodnie z zasadą przewodnią „AGT FOR SUSTAINABILITY” firma AGT Bus- & Eventlogistik promuje, szanuje i angażuje się na rzecz swoich interesariuszy oraz przyczynia się do realizacji zrównoważonego rozwoju. Firma uzyskała szczególnie dobre wyniki w dziedzinie ochrony środowiska oraz praw pracowniczych i praw człowieka. Pozytywnie oceniono zakup i wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie zużycia energii. W ciągu następnych 10 lat, ponad 44% energii zostanie zaoszczędzone dzięki wdrożonym modernizacjom w siedzibie głównej w Hamburgu. Dzięki udziałowi w projektach zalesiania, które należą do działań o szczególnym znaczeniu dla firmy AGT Bus- & Eventlogistik, udało się zrekompensować około 10 ton CO².

W ostatnich latach nawiązano dodatkowe partnerstwa z United Nations Global Compact oraz UmweltPartnerschaft Hamburg. Promuje to i wzmacnia środowisko pracy pracowników firmy. Ponadto AGT Bus- & Eventlogistik oferuje swoim pracownikom doskonałe środowisko pracy i liczne świadczenia, takie jak dofinansowanie profesjonalnego biletu na komunikację miejską, regularne wyjazdy inauguracyjne dla wszystkich działów i zespołów, co zwiększa zadowolenie pracowników, oraz comiesięczne bony na posiłki z globalnej firmy kurierskiej. W biurowcu firmy AGT Bus- & Eventlogistik, który zostanie wynajęty w 2019 r., znajdują się również prysznice i przestronny taras. Ponadto kierownictwo włączyło do centrali pokój dziecięcy i pokój relaksacyjny, który może być również wykorzystywany jako pokój gier i jest dostępny dla wszystkich pracowników, praktykantów i stażystów i ma na celu lepsze zrównoważenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Etyka na pierwszym planie: AGT Bus- & Eventlogistik stawia na etykę wewnętrzną

W 2021 r. rozpoczęto kompleksowe wdrażanie tzw. procedury informowania o nieprawidłowościach. W celu zapewnienia pomyślnego wdrożenia programu konsultuje się z podmiotem zewnętrznym – Whistleblower Netzwerk e. V. Procedura informowania o nieprawidłowościach ma pomóc pracownikom w zgłaszaniu przypadków niewłaściwego postępowania oraz nielegalnego lub nieetycznego zachowania w miejscu pracy. Ma to być dodatkowy, a przede wszystkim ochronny środek zgłaszania naruszeń. Naruszenia wszelkiego rodzaju można jednak zgłaszać także bezpośredniemu przełożonemu lub innym niezależnym osobom w firmie. Na tym etapie przeprowadzono szeroko zakrojone warsztaty w celu utrwalenia podstawowych założeń procedury.

Oprócz procedury informowania o nieprawidłowościach, AGT Bus- & Eventlogistik stosuje politykę zerowej tolerancji wobec dyskryminacji, molestowania, molestowania seksualnego, zastraszania, nadużywania władzy, korupcji, toksycznego środowiska pracy i odwetu w miejscu pracy. W związku z tym wprowadzono dodatkowo procedurę składania skarg i jasno określone poziomy eskalacji.

Plant My Tree

Aufforstung in den Wäldern Deutschlands mit Plant-My-Tree®

Seit dem Jahr 2007 führt Plant My Tree Erstaufforstungsprojekte zur CO²-Kompensierung in ganz Deutschland durch. Ergänzend zu den Erstaufforstungen setzt Plant-My-Tree® seit 2020 zusätzlich Projekte zum Waldumbau und Waldschutz um und legt dabei den Fokus auf eine hohe Biodiversität. Ziel ist es dem weltweiten CO²-Ausstoß entgegenzuwirken und somit den Umwelt- und Klimaschutz zu unterstützen.
Nach der Vermeidung von CO² und der Reduzierung des CO²-Ausstosses, ist es für Plant-My-Tree® ebenfalls ein nachhaltiges Verfahren durch Aufforstung in den eigenen Wäldern Deutschlands aktiv zu werden. Zusätzlich bietet Plant-My-Tree® eine weitere Möglichkeit an, als Unternehmer mehr für den Schutz unserer Umwelt zu tun: Mithilfe einer Baumspende kann das Aufforstungsprojekt weiter Form annehmen. Aufgeforstet wird auf Flächen, die zuvor anderweitig genutzt worden sind und im Sinne des Waldumbaus und -schutzes auf Flächen, die wegen Zerstörung, Krankheit oder klimatischen Veränderungen regeneriert werden müssen. Dies ist nachweislich die langfristig nachhaltigste Methode CO² zu speichern und gleichzeitig zu kompensieren.

Eine Initiative zur Nachhaltigkeit: AGT Bus- & Eventlogistik kooperiert mit Plant-My-Tree®

Die AGT Bus- & Eventlogistik sieht sich in der Verantwortung eigeninitiativ zur Bewältigung der Klimakrise beizutragen. Aufgrund dessen kooperiert die AGT Bus- & Eventlogistik mit dem lokalen Unternehmen Plant-My-Tree® und plante für den Herbst 2021 eine gemeinsames Aufforstungsprojekt in Hohenaspe bei Itzehoe. Auf einer geräumten Fläche, auf der der Borkenkäfer klimabedingt gewütet hat, plante die AGT Bus- & Eventlogistik in einer Kooperation mit Plant-My-Tree® rund 500 Bäume anzupflanzen. Bei der nachhaltige Baumpflanzung durch die AGT Bus- & Eventlogistik wird mit einer geplanten Projektlaufzeit von mehr als 99 Jahren gerechnet. Hierbei wurden die regionalen Gegebenheiten berücksichtigt und Mischwälder gepflanzt. Über Jahrzehnte hinweg entsteht so ein natürlicher Lebensraum für Insekten und Tiere, die in den Bäumen und Gräsern ein artengerechtes Zuhause finden. In dieser Zeit wird garantiert keine Abholzung oder wirtschaftliche Nutzung des Areals erfolgen.

AGT-Wald bei Itzehoe: Tausend neue Bäume im Norden Deutschlands

Dank der Mithilfe von Herrn Sören Brüntgens, Gründer von Plant-My-Tree®, seinen Mitarbeiter*innen und einem 25-köpfigen Team bestehend aus Mitarbeiter*innen der AGT Bus- & Eventlogistik, wurden im Herbst 2021 von geplanten 500 Bäumen 1.000 Bäume gepflanzt. Die Verdopplung des geplanten Waldes kam nur Aufgrund der motivierten und mitwirkenden Parteien zustande und erfreute nicht nur die AGT Bus- & Eventlogistik, sondern auch Sören Brüntgens, dessen Leidenschaft sein Unternehmen Plant-My-Tree® ist. Ein Video über das Aufforstungsprojekt bei Itzehoe finden Sie auf dem YouTube-Kanal der AGT Bus- & Eventlogistik oder lesen Sie unseren Blogbeitrag diesbezüglich.
Zukünftig sind dauerhafte Kooperationen geplant, die mit der Pflanzung von Bäumen und der Aufforstung von Wäldern einen aktiven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz in Deutschland leisten werden.

Als Unternehmen Bäume pflanzen: Eine innerbetriebliche Maßnahme zur Förderung des Klimaschutz-Denkens unserer Mitarbeiter*innen

Gemeinsam tragen die AGT Bus- & Eventlogistik und Plant-My-Tree® nach dem Motto „Jeder Baum zählt“ zur Nachhaltigkeit bei, um zukünftigen Generationen eine Welt mit einer hohen Lebensqualität zu hinterlassen. Zielsetzung ist es, den Mitarbeiter*innen im Betrieb dieses Denken nahe zu bringen und sie dadurch zu mobilisieren im betrieblichen sowie – wünschenswerter Weise – im privaten Alltag mehr auf die Nachhaltigkeit und den Umwelt- und Klimaschutz zu achten.

Beginnend mit einem möglichst reduzierten Papierverbrauch in den Büros, über Energie einsparende Lampen in den zwei Etagen des Headquarters in Hamburg, bis hin zu einem Austausch von 25% des Fuhrparks in alternativ angetriebene Fahrzeuge. Die AGT Bus- & Eventlogistik investiert in Schulungen aller Mitarbeiter*innen, um diese Philosophie zu etablieren und zu stärken. Wir sehen das Aufforstungsprojekt mit Plant-My-Tree® nicht als einmalige Aktion, sondern als fortlaufende Kooperation. Gleichzeitig dient es als Veranstaltung für unsere Mitarbeiter*innen, da diese mit klimageschädigten und geräumten Waldflächen gezwungenermaßen konfrontiert werden, die eine Aufforstung benötigen. Diese Konfrontation aktiviert und das gemeinschaftliche Anpflanzen von Setzlingen und Jungbäumen festigt das Klimaschutz-Denken in den Mitarbeiter*innen.