Certificaten

Bel ons gratis voor advies: +49 40 570 120 399 of stuur ons een e-mail.

Het geïntegreerde managementsysteem van AGT Bus- & Eventlogistik

Als een van de eerste dienstverleners in het personenvervoer heeft AGT Bus- & Eventlogistik met succes de certificaten behaald volgens de normen DIN EN ISO 14001 – Milieumanagementsysteem en DIN EN ISO 45001 – Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk. Nu beschikt AGT Bus- & Eventlogistik naast DIN EN ISO 9001 – Kwaliteitsmanagementsysteem, dat sinds 2018 is vastgelegd, over nog twee normen die de interne en externe processen efficiënter maken en samenvoegen tot een geïntegreerd managementsysteem.

Wat houden deze certificaten concreet in?

Het milieubeheersysteem DIN EN ISO 14001:2015 (EMS) is een belangrijke stap op weg naar een groenere bedrijfscultuur. De norm van de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO), die sinds 1996 van kracht is, helpt bedrijven zich te oriënteren op een internationale norm met betrekking tot milieubescherming. Dit managementsysteem verbetert de cultuur van milieubescherming, vermindert negatieve milieueffecten en kan worden gecombineerd met de bestaande managementsystemen van DIN EN ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) en het onlangs verworven DIN EN ISO 45001:2018 Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk (SGA). De bescherming van veiligheid en gezondheid op het werk is een integraal onderdeel van een duurzame bedrijfscultuur. DIN EN ISO 45001 biedt ons bedrijf een systematische aanpak om veiligheidsrelevante processen te plannen en te optimaliseren. Het beheersysteem verbetert de veiligheidscultuur van een bedrijf, vermindert de belasting van de werknemers en maakt het mogelijk ongevallen en schade aan de gezondheid tot een minimum te beperken. Daarbij wordt een risicogebaseerde aanpak gevolgd die specifiek aan onze sector is aangepast.

Grüner Halbkreis | AGT Bus- & Eventlogistik
Grüner Vollkreis | AGT Bus- & Eventlogistik

Milieubescherming door duurzaam milieubeheer

Het milieubeheersysteem bestrijkt alle aspecten ter verbetering van de milieuprestaties. Het definieert de opzet, de uitvoering, het onderhoud en de lopende processen.

Duurzaam
vervoer

Het milieubeheersysteem omvat alle aspecten voor een duurzame verbetering van de milieuprestaties. De planning, uitvoering, controle en verbetering van milieudoelstellingen en -maatregelen zijn een centraal element.

Roter Halbkreis | AGT Bus- & Eventlogistik
Roter Vollkreis | AGT Bus- & Eventlogistik

Systeem voor het beheer van gezondheid en veiligheid op het werk

Identificeren van gevaren, verminderen van risico’s op verwondingen, ongevallen en werkgerelateerde ziekten bij werknemers en verbeteren van de gezondheid op het werk door middel van doelstellingen en streefcijfers.

Gezondheid op
de werkplek

Het beheersysteem voor veiligheid en gezondheid op het werk helpt tekortkomingen op te sporen en te corrigeren. De fysieke en mentale stress wordt verminderd, wat leidt tot een hogere motivatie en een lager absenteïsme.

DIN EN ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsysteem

Vooral bij het verlenen van personenvervoerdiensten is kwaliteit de basis voor een succesvolle uitvoering. Wij houden vast aan deze opvatting en stellen de hoogste eisen aan ons kwaliteitsbeheer. Sinds 2018 heeft het bedrijf zichzelf nieuwe normen gesteld door een kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren en ondergaat het sindsdien een voortdurende verbetering – in overeenstemming met de DIN EN ISO 9001:2015 certificering door TÜV Süd. Ons belangrijkste doel is niet alleen aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen, maar ze te overtreffen. In de loop van de innovatieve veranderingen in de mobiliteitsbranche is het onze plicht om steeds hogere eisen aan onszelf te stellen en de onderneming met succes verder te ontwikkelen.

AGT Bus- & Eventlogistik ziet zichzelf als een procesgeoriënteerde onderneming. Het DIN EN ISO 9001:2015 certificaat verhoogt de transparantie in alle operationele processen en vermindert tegelijkertijd het fouten- en uitsluitingspercentage. Dit betekent dat de tevredenheid van de klant op lange termijn kan worden gegarandeerd. Aan de hand van de High Level Structure (HLS) werd elk proces in zijn kern geobserveerd, geherdefinieerd en sindsdien onderworpen aan een continu verbeteringsproces. Het certificaat stelt ons ook in staat de werkingssfeer van het kwaliteitsbeheersysteem op lange termijn uit te breiden en risico’s in een vroeg stadium te onderkennen en door tegenmaatregelen te voorkomen.

DIN EN ISO 14001:2015 Milieubeheersysteem

De DIN EN ISO14001:2015-certificering voor een milieumanagementsysteem stelt bijzonder hoge eisen aan dienstverleners in de sector mobiliteit en personenvervoer, omdat juist deze sector momenteel een grote duurzaamheidsomslag doormaakt. AGT Bus- & Eventlogistik wil een pionier zijn in deze verandering en heeft het tot haar taak gemaakt om het ISO 14001:2015 certificaat als onderdeel van het geïntegreerde managementsysteem in de processen en structuren van AGT Bus- & Eventlogistik te implementeren. Het ISO 14001-certificaat staat voor een milieubeheersysteem volgens een internationaal erkende norm en dient onze onderneming als leidraad voor een efficiënter en zuiniger gebruik van hulpbronnen. Dit stelt ons als dienstverlenend bedrijf in staat economische voordelen te benutten in onze gehele waardeketen.

DIN EN ISO 14001:2015, die sinds 1996 bestaat, verschaft niet alleen ons management, maar ook alle intern en extern belanghebbende partijen een aangescherpt inzicht in het milieu, wat ons de mogelijkheid biedt om milieugeoriënteerde risico’s en kansen strategisch te beheren en onze concurrentiekracht te kunnen vergroten. AGT Bus- & Eventlogistik streeft niet alleen naar een zuinig gebruik van hulpbronnen, maar ook naar een efficiënt en milieubewust gebruik van alle beschikbare hulpbronnen door voortdurende verbetering van milieuaspecten, regelmatige risicoanalyses en -evaluaties, alsmede organisatorisch calamiteitenbeheer.

DIN EN ISO 45001:2018 Beheersysteem voor de veiligheid op het werk en de bescherming van het milieu

Voor AGT Bus- & Eventlogistik hebben de gezondheid en de prestaties van de medewerkers de hoogste prioriteit. Met de invoering van het standaard managementsysteem voor arbeidsveiligheid en milieubescherming DIN EN ISO 45001:2018 willen wij de veiligheid van onze medewerkers voortdurend verbeteren en werkgerelateerde ziekten en absenties voorkomen. De directie acht zich verantwoordelijk voor het nemen van alle bestaande en mogelijke maatregelen om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te creëren en een holistische gezondheidszorg te bieden. Hierbij gaat het niet alleen om de bescherming van de lichamelijke gezondheid, maar ook om die van de geestelijke gezondheid.

Ons doel met betrekking tot het DIN EN ISO 45001:2018 certificaat is niet alleen om internationale acceptatie te creëren bij onze intern en extern geïnteresseerde partijen, maar ook om een veilige werkomgeving te creëren en te optimaliseren voor zowel onze medewerkers als externe personen die in samenwerking met AGT Bus- & Eventlogistik zijn. Wij willen gezondheid en veiligheid op het werk namelijk niet alleen in ons bedrijf verankeren, maar ook stevig in onze strategie verankeren om onze processen, competenties en uiteindelijk de organisatie als geheel constructief voortdurend te verbeteren.

ISO 9001-, ISO 14001- en ISO 45001-certificaten
als een geïntegreerd beheerssysteem

Door de vaststelling van de drie normen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 werd een geïntegreerd beheersysteem ingevoerd dat individueel aan onze onderneming was aangepast. AGT Bus- & Eventlogistik komt uit dit managementsysteem naar voren als een procesgestuurde onderneming. Alle processen in onze waardeketen worden in detail geanalyseerd aan de hand van de eisen van deze geïmplementeerde certificaten en zijn onderhevig aan een continu optimalisatieproces.

Als een van de toonaangevende dienstverleners in het personenvervoer in Duitsland wil AGT Bus- & Eventlogistik vanuit zijn hoofdkantoor in Hamburg het thema duurzaamheid zowel in de bedrijfsvoering als in het strategisch management intensiever aanpakken en een verandering bewerkstelligen. De certificaten stellen ons in staat nieuwe normen te stellen voor onszelf, maar ook in onze sector. Juist de duurzaamheidsgebieden ecologie, economie en sociale kwesties worden uitvoerig behandeld in de normen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 en voortdurend in één aangepakt.

Meer informatie over onze duurzaamheid

United Nations Global Compact

EcoVadis-duurzaamheidsbeoordeling

PLANT-MY-TREE®

Headquarter der United Nations - AGT Bus- & Eventlogistik
Nachhaltigkeitskugel | AGT Bus- & Eventlogistik
Bäume pflanzen - AGT Bus- & Eventlogistik

De UNGC is ’s werelds grootste MVO-initiatief op het gebied van duurzaam en verantwoord ondernemingsbestuur. De UNGC streeft een visie na van een inclusieve en duurzame wereldeconomie die ten goede komt aan alle mensen, gemeenschappen en markten.
Lees meer over de United Nations Global Compact 

EcoVadis is uitgegroeid tot ’s werelds meest gerenommeerde aanbieder van duurzaamheidsbeoordelingen. In de eerste vier jaar hebben zij al 4.000 bedrijven laten beoordelen aan de hand van de vier criteria milieu, arbeid & mensenrechten, ethiek en duurzaam inkopen.
Lees meer over de EcoVadis-duurzaamheidsbeoordeling

Op een ontgonnen terrein in Hohenaspe, Itzehoe, heeft AGT Bus- & Eventlogistik in samenwerking met PLANT-MY-TREE® ongeveer 500 bomen geplant. De duurzame boomaanplant zal naar verwachting meer dan 99 jaar duren.
Lees meer over PLANT MY TREE®