Sertifikalar

AGT Bus- & Eventlogistik'in entegre yönetim sistemi

AGT Bus- & Eventlogistik, yolcu taşımacılığı alanındaki ilk hizmet sağlayıcılardan biri olarak DIN EN ISO 14001 – Çevre Yönetim Sistemi ve DIN EN ISO 45001 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarındaki sertifikaları başarıyla almıştır. AGT Bus- & Eventlogistik, 2018 yılından bu yana yürürlükte olan DIN EN ISO 9001 – Kalite Yönetim Sistemine ek olarak, iç ve dış süreçleri daha verimli hale getiren ve bunları entegre bir yönetim sistemi olarak birleştiren iki standarda daha sahiptir.

Bu sertifikalar somut olarak ne anlama geliyor?

DIN EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS), daha yeşil bir kurumsal kültür yolunda önemli bir adımdır. Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nün (ISO) 1996 yılından bu yana yürürlükte olan standardı, şirketlerin çevre koruma konusunda uluslararası bir standarda yönelmelerine yardımcı olmaktadır. Bu yönetim sistemi çevre koruma kültürünü geliştirir, olumsuz çevresel etkileri azaltır ve mevcut yönetim sistemleri olan DIN EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (QMS) ve yeni edinilen DIN EN ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (SGA) ile birleştirilebilir. İş güvenliği ve sağlığının korunması, sürdürülebilir bir kurum kültürünün ayrılmaz bileşenleridir. DIN EN ISO 45001, şirketimize güvenlikle ilgili süreçleri planlamak ve optimize etmek için sistematik bir yaklaşım sağlar. Yönetim sistemi bir şirketin güvenlik kültürünü geliştirir, çalışanlar üzerindeki yükü azaltır ve kazaların ve sağlığa verilen zararın en aza indirilmesini sağlar. Bunu yaparken, sektörümüze özel olarak uyarlanmış risk temelli bir yaklaşım izlemektedir.

Halbkreis grün 3
kreis grün 3

Sürdürülebilir çevre yönetimi yoluyla çevrenin korunması

Çevre yönetim sistemi, çevresel performansın iyileştirilmesine yönelik tüm hususları kapsamaktadır. kurulması, gerçekleştirilmesi, sürdürülmesi ve devam eden süreçlerini tanımlar

Sürdürülebilir
Nakliye

Çevre yönetim sistemi, çevresel performansın sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi için tüm unsurları içerir. Çevresel hedeflerin ve önlemlerin planlanması, uygulanması, kontrolü ve iyileştirilmesi merkezi bir unsurdur

Halbkreis rot 3
kreis rot 3

İş güvenliği ve sağlığının korunmasına yönelik yönetim sistemi

Tehlikeleri belirlemek, çalışanlar için yaralanma, kaza ve işle ilgili hastalık risklerini azaltmak ve amaçlar ve hedefler yoluyla işyerinde sağlığı iyileştirmek

Sağlık
işyerinde

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, eksikliklerin tespit edilmesine ve giderilmesine yardımcı olur. Bu da fiziksel ve zihinsel stresi azaltarak daha yüksek motivasyon ve daha düşük devamsızlığa yol açar

DIN EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Özellikle yolcu taşımacılığı hizmetlerinin sağlanmasında kalite, başarılı bir uygulamanın temelini oluşturur. Bu görüşü benimsiyor ve kalite yönetimimiz için en yüksek standartları belirliyoruz. Şirket, 2018 yılından bu yana TÜV Süd tarafından DIN EN ISO 9001:2015 sertifikasına uygun olarak bir kalite yönetim sistemi uygulayarak kendine yeni standartlar belirledi ve o zamandan beri sürekli iyileştirme sürecinden geçiyor. En önemli hedefimiz sadece müşterilerimizin beklentilerini karşılamak değil, onları aşmaktır. Mobilite sektöründeki yenilikçi değişimler sırasında, kendimiz için daha yüksek standartlar belirlemek ve şirketi başarılı bir şekilde daha da geliştirmek bizim görevimizdir.

AGT Bus- & Eventlogistik kendisini süreç odaklı bir şirket olarak görmektedir. DIN EN ISO 9001:2015 sertifikası tüm operasyonel süreçlerde şeffaflığı artırmakta ve aynı zamanda hata oranını azaltmaktadır. Bu, müşteri memnuniyetinin uzun vadede garanti edilebileceği anlamına gelir. Yüksek Seviye Yapı (YSY) kullanılarak her bir süreç özünde gözlemlenmiş, yeniden tanımlanmış ve o zamandan beri sürekli bir iyileştirme sürecine tabi tutulmuştur. Belge aynı zamanda uzun vadede kalite yönetim sisteminin faaliyet alanını genişletmemizi ve riskleri erken aşamada tespit ederek karşı önlemlerle bunları önlememizi sağlar.

DIN EN ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi

Bir çevre yönetim sistemi için DIN EN ISO 14001:2015 sertifikası, mobilite ve yolcu taşımacılığı sektöründeki hizmet sağlayıcılar için özellikle yüksek standartlar belirlemektedir, çünkü bu sektör özellikle şu anda büyük bir sürdürülebilirlik değişiminden geçmektedir. AGT Bus- & Eventlogistik bu değişimde öncü olmak istemektedir ve ISO 14001:2015 sertifikasını AGT Bus- & Eventlogistik’in süreç ve yapılarında entegre yönetim sisteminin bir parçası olarak uygulamayı kendine görev edinmiştir. ISO 14001 sertifikası, uluslararası kabul görmüş bir standarda göre bir çevre yönetim sistemini temsil eder ve şirketimize kaynakların daha verimli ve tasarruflu kullanımı için bir kılavuz olarak hizmet eder. Bu da bir hizmet şirketi olarak tüm değer zincirimiz boyunca mevcut kaynakların yanı sıra ekonomik avantajlardan da yararlanmamızı sağlıyor.

Uzun süredir yürürlükte olan DIN EN ISO 14001:2015 standardı, sadece şirket yönetimimize değil, aynı zamanda tüm iç ve dış ilgili taraflara çevre konusunda keskin bir anlayış sağlayarak, çevre odaklı riskleri ve fırsatları stratejik olarak yönetmemize ve rekabet gücümüzü artırmamıza olanak tanır. AGT Bus- & Eventlogistik sadece kaynakları idareli kullanmak için değil, aynı zamanda çevre boyutlarının sürekli iyileştirilmesi, düzenli risk analizleri ve değerlendirmelerinin yanı sıra kurumsal acil durum yönetimi yoluyla mevcut tüm kaynakları verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde kullanmak için de çaba göstermektedir.

DIN EN ISO 45001:2018 İş
güvenliği ve sağlığının korunması

AGT Bus- & Eventlogistik için çalışanlarımızın sağlığı ve performansı birinci önceliğe sahiptir. İş güvenliği ve çevrenin korunmasına yönelik DIN EN ISO 45001:2018 yönetim sistemi standardının uygulamaya konulmasıyla, çalışanlarımızın güvenliğini sürekli olarak iyileştirmek ve işle ilgili hastalık ve devamsızlıkları önlemek istiyoruz. Şirket yönetimi, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları yaratmak ve bütünsel sağlık hizmeti sağlamak için mevcut ve mümkün olan tüm önlemleri almakla kendini sorumlu görmektedir. Burada sadece fiziksel sağlığın korunmasını değil, aynı zamanda ruh sağlığının korunmasını da göz önünde bulunduruyoruz. Çalışan bakımı gibi önlemler, çalışanlara her zaman sağlık sorunları psikososyal ve ayrıca sonuç olarak ortaya çıkabilecek yasal konular gibi tüm yaşam durumlarında anonim olarak doğru tavsiye ve yardım alma imkanı sunar.

DIN EN ISO 45001:2018 sertifikasına ilişkin hedefimiz, yalnızca dahili ve harici ilgili taraflarımız arasında uluslararası bir kabul yaratmak değil, aynı zamanda hem çalışanlarımız hem de AGT Bus- & Eventlogistik ile işbirliği içinde olan harici kişiler için güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve optimize etmektir. Çünkü şirketimizde sadece iş sağlığı ve güvenliğini tesis etmek değil, aynı zamanda süreçlerimizi, yetkinliklerimizi ve nihayetinde bir bütün olarak organizasyon yapımızı sürekli olarak iyileştirmek için bunu stratejimize sıkı sıkıya bağlamak istiyoruz.

ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikaları uyum içinde

ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 olmak üzere üç standart oluşturularak, şirketimize özel olarak uyarlanmış entegre bir yönetim sistemi entegre edilmiştir. AGT Bus- & Eventlogistik bu yönetim sisteminden süreç kontrollü bir şirket olarak çıkmaktadır. Değer zincirimiz boyunca var olan tüm süreçler, uygulanan bu sertifikaların gerekliliklerine göre ayrıntılı olarak analiz edilmekte ve sürekli bir optimizasyon sürecine tabi tutulmaktadır.

Yolcu taşımacılığında Almanya’nın önde gelen hizmet sağlayıcılarından biri olan AGT Bus- & Eventlogistik, Hamburg’daki genel merkezinde sürdürülebilirlik konusunu hem operasyonel işlerde hem de stratejik yönetimde daha yoğun bir şekilde ele almak ve bir değişiklik yapmak istiyor. Bu sertifikalar hem kendimiz hem de sektörümüz için yeni standartlar belirlememizi sağlıyor. Tam olarak ekoloji, ekonomi ve sosyal konuların sürdürülebilirlik alanları ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartları tarafından kapsamlı bir şekilde kapsanmakta ve sürekli olarak bir arada ele alınmaktadır.