Plant My Tree

Ponowne zalesianie lasów w Niemczech z PLANT-MY-TREE®

Od 2007 roku firma PLANT-MY-TREE® realizuje w całych Niemczech pierwsze projekty zalesiania w celu kompensacji emisji CO². Oprócz początkowego zalesiania, od 2020 roku PLANT-MY-TREE® realizuje również projekty przebudowy i ochrony lasów, koncentrując się na wysokim poziomie bioróżnorodności. Celem jest przeciwdziałanie globalnej emisji CO², a tym samym wspieranie ochrony środowiska i klimatu.
Po uniknięciu emisji CO² i zmniejszeniu emisji CO², zrównoważoną procedurą dla PLANT-MY-TREE® jest również aktywizacja poprzez ponowne zalesianie własnych lasów w Niemczech. Ponadto program PLANT-MY-TREE® to kolejny sposób, w jaki przedsiębiorcy mogą przyczynić się do ochrony naszego środowiska: Dzięki darowiźnie w postaci drzew projekt zalesiania może być kontynuowany. Ponowne zalesianie prowadzi się na obszarach, które wcześniej były wykorzystywane do innych celów oraz, w duchu przebudowy i ochrony lasów, na obszarach, które wymagają odnowienia z powodu zniszczenia, chorób lub zmian klimatycznych. Jest to bezsprzecznie najbardziej zrównoważona metoda długoterminowego magazynowania CO² i jednoczesnego kompensowania jego emisji.

Inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju: AGT Bus- & Eventlogistik współpracuje z PLANT-MY-TREE®

Firma AGT Bus- & Eventlogistik czuje się odpowiedzialna za podjęcie inicjatywy mającej na celu pomoc w walce z kryzysem klimatycznym. Z tego powodu firma AGT Bus- & Eventlogistik współpracuje z lokalną firmą PLANT-MY-TREE® i zaplanowała na jesień 2021 r. wspólny projekt zalesiania w Hohenaspe koło Itzehoe. Firma AGT Bus- & Eventlogistik zaplanowała posadzenie około 500 drzew w ramach współpracy z firmą PLANT-MY-TREE® na oczyszczonym terenie, który ze względu na warunki klimatyczne został spustoszony przez korniki. Trwałe nasadzenia drzew przez firmę AGT Bus- & Eventlogistik mają przetrwać ponad 99 lat. Uwzględniono warunki regionalne i posadzono lasy mieszane. W ciągu kilkudziesięciu lat stworzy to naturalne siedlisko dla owadów i zwierząt, które znajdą w drzewach i trawach dom odpowiedni dla danego gatunku. W tym czasie nie gwarantuje się wylesiania ani gospodarczego wykorzystania obszaru.

Las AGT w pobliżu Itzehoe: Tysiąc nowych drzew w północnych Niemczech

Dzięki pomocy pana Sören Brüntgens, założyciela PLANT-MY-TREE®, jego pracowników oraz 25-osobowego zespołu składającego się z pracowników firmy AGT Bus- & Eventlogistik, jesienią 2021 r. posadzono 1000 drzew z planowanych 500. Podwojenie planowanego lasu było możliwe tylko dzięki zmotywowanym i współpracującym stronom i ucieszyło nie tylko firmę AGT Bus- & Eventlogistik, ale także Sören Brüntgens którego pasją jest jego firma PLANT-MY-TREE®. Film o projekcie ponownego zalesiania w pobliżu Itzehoe można znaleźć na kanale YouTube firmy AGT Bus- & Eventlogistik.

W przyszłości planowana jest stała współpraca, która poprzez sadzenie drzew i zalesianie lasów będzie aktywnie przyczyniać się do ochrony środowiska i klimatu w Niemczech.

Sadzenie drzew jako przedsiębiorstwo: Wewnętrzne działanie mające na celu promowanie wśród naszych pracowników myślenia o ochronie klimatu

AGT Bus- & Eventlogistik i PLANT-MY-TREE® wspólnie przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju zgodnie z mottem „Liczy się każde drzewo”, aby pozostawić przyszłym pokoleniom świat o wysokiej jakości życia. Celem jest uświadomienie pracownikom firmy tego sposobu myślenia, a tym samym zmobilizowanie ich do zwracania większej uwagi na zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska i klimatu w ich codziennej pracy i – co pożądane – w życiu prywatnym.

Począwszy od maksymalnego ograniczenia zużycia papieru w biurach, poprzez zastosowanie energooszczędnych lamp na dwóch piętrach siedziby głównej w Hamburgu, aż po zastąpienie 25% floty samochodowej pojazdami o napędzie alternatywnym. AGT Bus- & Eventlogistik inwestuje w szkolenia dla wszystkich pracowników, aby ugruntować i wzmocnić tę filozofię. Projekt zalesiania z firmą PLANT-MY-TREE® traktujemy nie jako jednorazową akcję, ale jako stałą współpracę. Jednocześnie jest to wydarzenie dla naszych pracowników, którzy muszą zmierzyć się ze zniszczonymi przez klimat i wyciętymi obszarami leśnymi, wymagającymi ponownego zalesienia. Ta konfrontacja aktywizuje, a wspólne sadzenie sadzonek i młodych drzewek utrwala w pracownikach myślenie o ochronie klimatu.