Polityka prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty internetowej oraz powiązanych z nią stron internetowych, funkcji i treści, a także zewnętrznych form obecności w Internecie, takich jak nasze profile w mediach społecznościowych. W odniesieniu do stosowanych terminów, takich jak „przetwarzanie” czy „administrator”, odnosimy się do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

AGT Bus- & Eventlogistik GmbH
reprezentowany przez: Heike Januzi-Schlatermund
Hammerbrookstr. 94
20097 Hamburg, Germany
Telefon: 0800 / 22 43 487
E-mail: info@agtlogistik.de
Dyrektor Zarządzający: Heike Januzi-Schlatermund

Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych u administratora danych jest:

Deutsche Datenschutz Consult GmbH
Christoph Heinrich
www.deutsche-datenschutz-consult.de
Stresemannstrasse 29
22769 Hamburg, Germany
Telefon: +49 40 228 60 70 402
E-mail: datenschutz@agtlogistik.de

Statystyki serwera

Podczas odwiedzania naszej witryny internetowej przeglądarka użytkownika przesyła następujące dane:

 • Adres IP
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • Data i godzina złożenia wniosku
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść wniosku (konkretna strona)
 • Kod stanu dostępu/kod stanuHTTP
 • Ilość danych przesyłanych w każdym przypadku
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • Strona internetowa odwiedzona później
 • Przeglądarka
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki
 • System operacyjny i jego interfejs

W dzienniku nie ma miejsca na przechowywanie danych. Podstawą prawną do przechowywania danych w sposób niestabilny jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Tymczasowe przechowywanie danych jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie witryny do komputera użytkownika. Stanowi to również podstawę naszego uzasadnionego interesu w tym procesie.

Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępniania witryny internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej jest absolutnie niezbędne do jej funkcjonowania. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

Uzyskaj ofertę

Nasza witryna internetowa zawiera formularz kontaktowy, za pomocą którego można się z nami skontaktować drogą elektroniczną i poprosić o wycenę. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wprowadzania danych są przesyłane do nas i przechowywane. Dane te to:

 • Dane dotyczące podróży (początek, cel, czas wyjazdu, liczba osób itp.)
 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Jeśli dotyczy, powiązana firma, stanowisko i branża
 • Dane adresowe
 • Dane kontaktowe (numer telefonu / adres e-mail)

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są również dane dotyczące połączenia, takie jak adres IP użytkownika i godzina wysłania zapytania.

W przypadku przetwarzania danych, w trakcie procesu przesyłania danych należy odwołać się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych, tak aby użytkownik był w pełni poinformowany. Potwierdzenie za pomocą pola wyboru nie stanowi zgody w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, a jedynie potwierdzenie, że użytkownik przyjął wiadomość do wiadomości.

Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane wraz z wiadomością e-mail zostaną zachowane. Pragniemy zaznaczyć, że komunikacja za pomocą poczty elektronicznej jest mniej bezpieczna pod względem ochrony danych niż korzystanie z formularza kontaktowego.

W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do obsługi rozmowy.

W przypadku zapytań od osób prywatnych dane są przetwarzane w ramach nawiązania lub realizacji stosunku umownego, art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. W przypadku klientów biznesowych, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest bezpośrednim partnerem umownym, przetwarzanie odbywa się w kontekście naszych uzasadnionych interesów, art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO – naszym uzasadnionym interesem jest w tym przypadku nieskomplikowana możliwość nawiązania kontaktu w ramach przygotowań do zawarcia umów z innymi firmami. Nasze uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO mogą również polegać na wewnętrznym przekazaniu zapytania, aby umożliwić innemu pracownikowi udzielenie odpowiedzi, lub na podobnych środkach organizacyjnych ułatwiających pracę. Nie dotyczy to zaskakujących lub eskalujących procedur przetwarzania, które są niekorzystne dla nadawcy.

Dane z maski wprowadzania danych są gromadzone wyłącznie w celu przetworzenia zapytania użytkownika i przekazania informacji o naszych usługach. Twoje dane nie będą przekazywane ani wykorzystywane do innych celów.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu przesyłania danych służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu rozmowy z użytkownikiem. Rozmowę uważa się za zakończoną, gdy z okoliczności jasno wynika, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona. Jeżeli ponadto przechowywanie danych jest wymagane lub wskazane ze względu na obowiązki wynikające z prawa handlowego i podatkowego lub w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu przesyłania danych zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W tym celu wystarczy wysłać nieformalną wiadomość e-mail do naszego inspektora ochrony danych (adres podany powyżej), podając dane wymagane do przypisania kontaktu. W takim przypadku nie można kontynuować rozmowy. W takim przypadku wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną usunięte, chyba że istnieją ważniejsze powody do dalszego ich przechowywania; decyzja w tej sprawie będzie podejmowana indywidualnie dla każdego przypadku.

Zawarcie umowy i ocena

Po nawiązaniu kontaktu Państwa dane kontaktowe, dane dotyczące umowy oraz, w razie potrzeby, dane dotyczące płatności są przetwarzane po zawarciu umowy w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Podstawą prawną jest konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, lub nasz uzasadniony interes w stworzeniu dobrej platformy komunikacyjnej z konkretną osobą kontaktową, jeśli osoba ta zawiera umowę w imieniu innego podmiotu, zazwyczaj prawnego, art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Przetwarzanie danych ewentualnych innych osób, których dotyczy umowa (np. poprzez listy nazwisk), opiera się również na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, czyli na naszym uzasadnionym interesie związanym z profesjonalnym świadczeniem usług.

Ponadto Państwa dane zostaną wprowadzone do naszego systemu CRM (System Zarządzania Relacjami z Klientami) najpóźniej w momencie zawarcia umowy, aby móc bezpośrednio zaoferować Państwu optymalną obsługę, jeśli zdecydują się Państwo na ponowny kontakt z nami. To oraz związana z tym lojalność klientów stanowi również nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Jeśli w momencie składania zamówienia dysponujemy również Twoim adresem e-mail, po kilku tygodniach od wykonania usługi ponownie automatycznie skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o wystawienie nam oceny na portalu opinii klientów Proven Expert. Robimy to w oparciu o nasz uzasadniony interes, jakim jest otrzymywanie informacji zwrotnych od naszych klientów, ulepszanie naszych procesów i przedstawianie zadowolenia klientów na zewnątrz, art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Proven Expert jest oferowany przez firmę Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlin. Jeśli zastosujesz się do naszej prośby, do portalu będzie miała zastosowanie polityka prywatności Proven Expert. Można je obejrzeć tutaj:

https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbestimmungen/

PayPal

Jeśli w trakcie procesu składania zamówienia zdecydujesz się na płatność za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayPal, Twoje dane kontaktowe zostaną przekazane firmie PayPal jako część zamówienia wywołanego w ten sposób. PayPal jest ofertą firmy PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. PayPal pełni funkcję dostawcy usług płatności online, a także powiernika i oferuje usługi ochrony kupującego.

Dane osobowe przekazywane do firmy PayPal to przede wszystkim imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres IP, adres e-mail lub inne dane wymagane do realizacji zamówienia, a także dane związane z zamówieniem, takie jak liczba pozycji, numer pozycji, kwota faktury i podatki w procentach, informacje o fakturze itp.

Transmisja ta jest niezbędna do realizacji zamówienia przy użyciu wybranej metody płatności, w szczególności do potwierdzenia tożsamości użytkownika, administrowania płatnościami i relacjami z klientem. Podstawą prawną jest ponownie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO lub art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (patrz wyżej).

Należy jednak pamiętać, że firma PayPal może również przekazywać dane osobowe dostawcom usług, podwykonawcom lub innym firmom stowarzyszonym, jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych wynikających z zamówienia Użytkownika lub jeśli dane osobowe mają być przetwarzane w imieniu Użytkownika. Za te procesy odpowiada firma PayPal, nie mamy wpływu na tę część przetwarzania.

W zależności od metody płatności wybranej za pośrednictwem systemu PayPal, np. faktura lub polecenie zapłaty, dane osobowe przekazane do systemu PayPal zostaną przekazane przez system PayPal agencjom kredytowym. Transmisja ta służy sprawdzeniu tożsamości i zdolności kredytowej użytkownika w związku ze złożonym przez niego zamówieniem. O tym, które agencje kredytowe są zaangażowane oraz jakie dane są generalnie gromadzone, przetwarzane, przechowywane i przekazywane przez firmę PayPal, można dowiedzieć się z oświadczenia o ochronie danych osobowych firmy PayPal na stronie:

https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Czat na żywo

Do obsługi zgłoszeń za pośrednictwem czatu używamy narzędzia Freshchat (zwanego dalej „Freshchat”), które jest usługą świadczoną przez firmę Freshworks Inc (1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066, USA; zwaną dalej „Freshworks”). Freshchat działa jako „podmiot przetwarzający” w odniesieniu do danych osobowych użytkowników końcowych.

Freshchat umożliwia komunikację z nami za pośrednictwem czatu na żywo bez podawania własnych danych osobowych. Podczas korzystania z czatu na żywo, historia czatu jest przekazywana do firmy Freshworks i przechowywana na jej serwerach w Unii Europejskiej.

Dane przetwarzane podczas korzystania z Freshchat mogą być wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników pod pseudonimem. W tym celu do rozpoznania użytkownika mogą być używane pliki cookie. Dane zbierane przez Freshchat nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej naszą stronę internetową i nie są łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu bez odrębnej zgody danej osoby lub użytkownika.

Zawarliśmy umowę z firmą Freshworks na korzystanie z Freshchat. Dzięki tej umowie Freshworks zapewnia, że dane są przetwarzane zgodnie z GDPR oraz że zagwarantowana jest ochrona praw danej osoby lub użytkownika.

Odpowiednie przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest zapewnienie naszym klientom prostej i bezpośredniej podstawy do komunikacji, art. 6 ust. 1 lit. F DSGVO. Jeżeli doprowadzi to do zawarcia umowy, dalsze przetwarzanie danych odbywa się w przypadku zapytań osób prywatnych w kontekście nawiązania lub realizacji stosunku umownego, art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. W przypadku klientów biznesowych, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest bezpośrednim partnerem umownym, przetwarzanie danych odbywa się w ramach naszych uzasadnionych interesów, art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO – nasz uzasadniony interes w tym przypadku polega na nieskomplikowanej możliwości nawiązania kontaktu w ramach przygotowań do zawarcia umowy z innymi osobami.

Użytkownik ma możliwość usunięcia historii czatu i innych danych w dowolnym momencie. Aby to zrobić, napisz do nas za pośrednictwem Freshchat z terminala i przeglądarki, za pośrednictwem której wcześniej kontaktowałeś się z nami.

Kontakt

Jeśli kontaktujesz się z nami telefonicznie, dane, które nam przekazujesz w trakcie rozmowy, mogą być przetwarzane w związku z zawarciem umowy. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami telefonicznie za pośrednictwem naszej witryny internetowej, może to również skutkować tak zwanym śledzeniem połączeń, które umożliwia nam zlokalizowanie połączenia w danym regionie, wyświetlenie poszczególnych numerów telefonów, zapewnienie użytkownikowi pomocy w naszej witrynie internetowej w razie potrzeby oraz umożliwienie oceny naszych porad telefonicznych. W tym celu korzystamy z usług firmy matelso GmbH, Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart („matelso”). Firma Matelso działa na naszą rzecz jako podmiot przetwarzający zamówienia i świadczy usługi zgodnie z naszymi instrukcjami – nie dochodzi do przekazywania danych poza obszar EWG.

Jeżeli zawarcie umowy następuje przez telefon, dalsze przetwarzanie danych odbywa się w przypadku zapytań osób prywatnych w ramach nawiązania lub realizacji stosunku umownego, art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. W przypadku klientów biznesowych, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest bezpośrednim partnerem umownym, przetwarzanie odbywa się w ramach naszych uzasadnionych interesów, art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO – naszym uzasadnionym interesem jest tutaj nieskomplikowana możliwość kontaktu z innymi firmami w celu przygotowania do zawarcia umowy.

Oferujemy również możliwość kontaktowania się z nami za pośrednictwem WhatsApp, usługi świadczonej przez WhatsApp Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („WhatsApp”). Jeśli chcesz to zrobić za pośrednictwem podanego łącza, zostaniesz przekierowany na stronę internetową lub aplikację WhatsApp, abyś mógł się z nami skontaktować za jej pośrednictwem.

Korzystając z aplikacji WhatsApp, nie można wykluczyć, że dane użytkowników zostaną przekazane firmie macierzystej Facebook Inc – ze względu na niepełne informacje na ten temat od 2018 roku WhatsApp jest pod tym względem kontrolowany. Ponadto WhatsApp przesyła wszystkie lokalnie przechowywane kontakty użytkownika na serwery w USA w celu ich porównania, a także przetwarza dane transmisyjne (tzw. metadane). Dlatego z punktu widzenia ochrony danych osobowych zasadniczo odradzamy korzystanie z aplikacji WhatsApp. Jeśli mimo to zechcą Państwo korzystać z usług, akceptują Państwo te procedury przetwarzania oraz przekazywanie kontaktów w ramach swojej odpowiedzialności jako osoby przekazującej dane; dalsza odpowiedzialność spoczywa ponownie na samym WhatsApp. W tym celu udostępniamy jedynie kanał komunikacyjny.

Odbywa się to w naszym uzasadnionym interesie, jakim jest zaoferowanie naszym klientom szerokiej opcji komunikacji, jeśli nie zdecydują się oni na inne opcje za pośrednictwem czatu na żywo lub telefonu, art. 6 ust. 1 lit. F DSGVO. W celu zawarcia umowy obowiązują informacje dotyczące telefonicznego kontaktu z nami, patrz wyżej.

Więcej informacji na temat aplikacji WhatsApp można znaleźć pod adresem: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea

Aplikacje

W ramach procesu składania wniosku gromadzimy wyłącznie dane, które zostały nam przekazane przez użytkownika. Do zarządzania wnioskami używamy portalu, który umożliwia nieskomplikowaną i bezpieczną pod względem ochrony danych transmisję (więcej informacji można znaleźć w części „Zewnętrzny dostawca usług w procesie składania wniosków”).

Jeśli zamiast tego prześlesz nam dokumenty zgłoszeniowe pocztą elektroniczną, nie będą one szyfrowane. Pragniemy zwrócić uwagę, że taka nieszyfrowana transmisja nie jest bezpieczna w świetle przepisów o ochronie danych osobowych. Jeśli nie chcesz podejmować ryzyka korzystania z tradycyjnej poczty elektronicznej do przesyłania zgłoszeń, chcielibyśmy jeszcze raz wyraźnie odesłać Cię do dostępnego portalu zgłoszeniowego.

Po otrzymaniu zgłoszenia wykorzystujemy podane informacje do oceny przydatności kandydata na dane stanowisko oraz do przeprowadzenia procesu zgłoszenia. W razie potrzeby odpowiednie zgłoszenia zostaną przekazane wewnętrznie kierownikom działów firmy na odpowiednie wolne stanowisko. Następnie koordynuje się dalszą procedurę. W ramach firmy dostęp do Twoich danych będą miały tylko te osoby, które muszą mieć do nich dostęp w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu składania wniosków.

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w centrach danych na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Przetwarzanie danych, które podajesz nam w związku z aplikacją, opiera się na § 26 niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych osobowych (BDSG), w szczególności na ustępie 1. Zgodnie z nim dopuszczalne jest przetwarzanie danych, które są wymagane w związku z decyzją o nawiązaniu stosunku pracy.

Jeśli w przypadku odrzucenia Twojego profilu nadal będziemy nim zainteresowani, uzyskamy Twoją zgodę na dalsze przechowywanie danych i sprawdzenie, czy pasują one do innych wolnych stanowisk w firmie. Dane użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie za jego zgodą. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Jeśli nie odpowiesz na prośbę w terminie, w którym przechowujemy Twoje dane w oparciu o nasze uzasadnione interesy, lub jeśli odmówisz dalszego przechowywania, Twoje dane zostaną usunięte z uwzględnieniem następujących wymogów:

Jeśli po zakończeniu procesu składania wniosku dane będą potrzebne do celów postępowania sądowego, przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie wymogów art. 6 DSGVO, w szczególności w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO. Nasz interes polega więc na dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Jeśli w trakcie procesu aplikacyjnego przyznano Ci stanowisko, dane z systemu danych kandydatów zostaną przeniesione do naszego systemu informacji kadrowej.

Zewnętrzny dostawca usług w procesie składania wniosków
W celu przeprowadzenia procesu aplikacji online korzystamy z usług podmiotu zewnętrznego softgarden e-recruiting GmbH, Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin („Softgarden”). Softgarden przetwarza dane wnioskodawców wyłącznie w naszym imieniu i na podstawie zobowiązań umownych, które przewidują przestrzeganie uzgodnionych środków organizacyjnych i technicznych (w rozumieniu art. 28 (3) zdanie 1 DSGVO). Aby utrzymać odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Softgarden regularnie poddaje się audytom przeprowadzanym przez odpowiednie instytucje badawcze. Korzystanie z Softgarden wynika zarówno z naszych uzasadnionych interesów, jak i z interesów wnioskodawców w zakresie realizacji szybkiego, skutecznego i odpowiednio zabezpieczonego procesu składania wniosków (w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Pliki cookie i usługi osób trzecich

Ta strona używa plików cookie. Plik „cookie” to informacja tekstowa, którą odwiedzana witryna umieszcza w komputerze użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej, skąd może zostać później ponownie odczytana przez przeglądarkę.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane do przechowywania informacji na temat danych wprowadzanych przez użytkownika podczas odwiedzania witryny internetowej – na przykład wyboru języka, wpisów w polach formularzy itp. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do przechowywania unikalnego identyfikatora, dzięki któremu przeglądarka użytkownika jest rozpoznawana przez witrynę internetową. Pliki cookie mogą również przechowywać unikalny identyfikator, dzięki któremu przeglądarka użytkownika jest rozpoznawana przez witrynę internetową. Jest to konieczne np. do technicznego wdrożenia zgody na operację przetwarzania danych.

W tej witrynie zamieszczamy wyłącznie trwałe pliki cookie, tzn. takie, które pozostają na komputerze użytkownika do upływu ustalonej daty ważności.

Ponadto z niniejszą witryną zintegrowane są usługi stron trzecich, które również mogą umieszczać pliki cookie na komputerze użytkownika. Informacje na temat usług zintegrowanych znajdują się poniżej. Podstawą do umieszczenia plików cookie jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO, zgodnie z którym nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej oraz optymalizacji naszej oferty internetowej.

Dane osobowe zebrane za pomocą plików cookie wykorzystujemy do optymalizacji informacji i ofert w naszej witrynie internetowej pod kątem zainteresowania użytkownika, zapamiętując raz dokonane ustawienia i wyświetlając stronę zgodnie z tymi ustawieniami przy drugiej wizycie.

Pliki cookie utworzone przez nas są usuwane po upływie ustalonego dla każdego przypadku terminu ważności. Użytkownik może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Jako użytkownik masz zatem pełną kontrolę nad wykorzystywaniem plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

Google Analytics
Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”), na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 (1) lit. a DSGVO. Google może również umieszczać pliki cookie w urządzeniu użytkownika w celu świadczenia swoich usług. Informacje generowane przez Google Analytics na temat korzystania przez użytkowników z oferty online mogą być również przesyłane na serwer Google lub jej spółki siostrzanej Google LLC w USA i tam przechowywane. Takie przekazywanie danych, które może odbywać się w ramach odpowiedzialności Google, jest zabezpieczone tzw. standardowymi klauzulami umownymi UE.

Google będzie wykorzystywać zebrane informacje do oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, do tworzenia raportów dotyczących aktywności w ramach tej oferty online oraz do świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i z Internetu. W ten sposób na podstawie przetworzonych danych można utworzyć pseudonimowe profile użytkowników.

Korzystamy z Google Analytics w formie, w której pseudonimowy profil użytkownika jest tworzony na podstawie informacji pochodzących z korzystania z różnych urządzeń (tzw. „cross-device tracking”).

Korzystamy wyłącznie z Google Analytics z włączoną anonimizacją adresów IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; użytkownicy mogą również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, ustawień i możliwości sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated). Dane osobowe użytkowników są usuwane lub anonimizowane po upływie 14 dni.

Użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie danych poprzez potwierdzenie w Menedżerze Zgody, który jest wywoływany podczas odwiedzania niniejszej witryny. Zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość można wycofać w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy skorzystać z przycisku „Ustawienia plików cookie” znajdującego się na dole naszej strony głównej. Spowoduje to ponowne wyświetlenie Menedżera zgód, umożliwiając użytkownikowi cofnięcie udzielonej zgody poprzez usunięcie zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru.

Google Ads
W naszej witrynie internetowej zintegrowaliśmy reklamy Google Ads. Google Ads to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom wyświetlanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwarki Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google Ads umożliwia reklamodawcy wcześniejsze określenie pewnych słów kluczowych, za pomocą których reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwarki Google wyłącznie wtedy, gdy użytkownik znajdzie w wyszukiwarce wynik wyszukiwania odpowiadający słowu kluczowemu. W sieci reklamowej Google reklamy są rozmieszczane na stronach odpowiadających danemu tematowi za pomocą automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Operatorem tych usług jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Celem usługi Google Ads jest reklamowanie naszej witryny internetowej poprzez wyświetlanie reklam odpowiadających zainteresowaniom w witrynach internetowych firm zewnętrznych oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, a także wyświetlanie reklam firm trzecich w naszej witrynie internetowej.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wejdzie na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, w systemie informatycznym tej osoby zostanie zapisany przez Google tzw. plik cookie służący do konwersji. Pliki cookie służące do konwersji tracą ważność po trzydziestu dniach i nie służą do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli plik cookie nie utracił jeszcze ważności, plik cookie dotyczący konwersji jest wykorzystywany do śledzenia, czy na naszej stronie internetowej zostały wywołane określone podstrony, na przykład koszyk zakupów w systemie sklepu internetowego. Plik cookie konwersji umożliwia zarówno nam, jak i Google śledzenie, czy osoba, której dane dotyczą, która weszła na naszą stronę internetową za pośrednictwem takiej reklamy, wygenerowała obrót, tj. zakończyła lub anulowała zakup towarów.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia łącznej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam Google, czyli do określenia sukcesu lub porażki danej reklamy Google oraz do optymalizacji naszych reklam w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy reklam Google nie otrzymują od Google informacji, za pomocą których można by zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Za pomocą pliku cookie służącego do konwersji zapisywane są dane osobowe, takie jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google. Nie można wykluczyć przeniesienia do siedziby siostrzanej firmy Google, Google LLC w USA. Google może przekazywać dane osobowe zgromadzone w ramach tej procedury technicznej osobom trzecim.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, którą może on wyrazić podczas odwiedzania naszej strony internetowej za pośrednictwem banera plików cookie, art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy kliknąć łącze „Ustawienia plików cookie” znajdujące się w dolnej części naszej witryny internetowej, po czym ponownie zostanie wyświetlony Menedżer zgody, w którym można dostosować ustawienia zgody.

Osoba, której dane dotyczą, może również w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie służącego do konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Ads można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość całkowitego zablokowania reklam opartych na zainteresowaniach Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wejść na stronę www.google.de/settings/ads z dowolnej używanej przez siebie przeglądarki internetowej i tam dokonać odpowiednich ustawień.

Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności firmy Google można znaleźć pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

YouTube
Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczki serwisu YouTube, oferowanego przez YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, który jest reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej: YouTube). Wtyczka jest rozpoznawalna na naszej stronie dzięki określeniu „YouTube”, powiązanemu z symbolem czerwonego prostokąta z przyciskiem odtwarzania.

Jeśli użytkownik wejdzie na stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem YouTube, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę w ustawieniach plików cookie. Dzięki temu YouTube otrzymuje informację, że przeglądarka użytkownika weszła na odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie ma profilu YouTube lub nie jest aktualnie zalogowany w YouTube. Informacje te (w tym adres IP użytkownika) są przekazywane przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio na serwer YouTube i tam przechowywane.

Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie YouTube, YouTube może bezpośrednio przypisać wizytę na naszej stronie do jego profilu YouTube. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład naciśnięcia przycisku „Odtwarzaj”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio na serwer YouTube i tam przechowywane. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez YouTube, jak również prawa użytkownika w tym zakresie, można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de

Opcje ustawień dotyczących ochrony prywatności można znaleźć tutaj: https://adssettings.google.com/authenticated

Integracja komponentu YouTube odbywa się na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo wyrazić za pośrednictwem naszego Menedżera Zgody podczas wchodzenia na stronę, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć „Ustawienia plików cookie” na dole naszej strony internetowej.

Jeżeli użytkownik nie chce, aby YouTube przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej bezpośrednio do jego konta YouTube, musi wylogować się z YouTube przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Google Maps
Integrujemy mapy z usługą „Google Maps” dostawcy Google. Przetwarzane dane obejmują w szczególności adresy IP i dane o lokalizacji użytkowników, przy czym te ostatnie nie są gromadzone bez ich zgody (zazwyczaj udzielanej w ramach ustawień urządzeń mobilnych). Dane mogą być przetwarzane w USA.

Podstawą prawną udostępnienia Map Google jest nasz uzasadniony interes w optymalnym przedstawieniu treści opartych na lokalizacji dla zainteresowanych użytkowników naszej oferty, art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Więcej szczegółów można znaleźć w polityce prywatności firmy Google:
https://www.google.com/policies/privacy/

Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych przez Google Maps, klikając to łącze: https://adssettings.google.com/authenticated.

Usługi Amazon Web Services (AWS)
Korzystamy z usług Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luksemburg (dalej: AWS) jako dostawcy usług w chmurze.

Podczas odwiedzania naszej witryny internetowej nawiązywane jest również połączenie z serwerami AWS. Ze względów technicznych obejmuje to również konieczność przekazywania danych o połączeniu (np. adresu IP) do AWS. Dane osobowe mogą być również przekazywane do spółki macierzystej AWS w USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych UE. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności AWS:
https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr

Wykorzystanie AWS jest zgodne z art. 6 (1) lit. f DSGVO. Mamy uzasadniony interes w tym, aby nasze treści były hostowane w sposób jak najbardziej niezawodny przez wiodącego dostawcę na rynku.

Obecność w Internecie w mediach społecznościowych

Prowadzimy obecność online na platformach Facebook, Instagram, YouTube, XING i LinkedIn, aby komunikować się z członkami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami tam aktywnymi oraz informować ich o naszych usługach. W przypadku dostępu do odpowiednich platform obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych, określone przez operatorów tych platform (patrz poniżej).

O ile nie określono inaczej w naszej polityce prywatności, przetwarzamy dane użytkowników, którzy komunikują się z nami za pośrednictwem tych platform, np. piszą posty na naszych stronach internetowych lub wysyłają do nas wiadomości. Odbywa się to na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest możliwość zaoferowania atrakcyjnej opcji interakcji dla naszych pracowników, klientów i zainteresowanych stron, art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Ponadto dane osób odwiedzających nasze strony internetowe są analizowane przez operatorów platform, a zanonimizowane dane są częściowo udostępniane nam. Udostępnienie naszej obecności online na platformach oraz automatyczne gromadzenie danych statystycznych dotyczących osób odwiedzających te platformy, za co jesteśmy odpowiedzialni, odbywa się w naszym uzasadnionym interesie, polegającym na korzystaniu z tych platform w celu zwiększenia zasięgu, umożliwienia oceny naszej oferty oraz oceny naszego zasięgu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Za faktyczną ocenę statystyczną odpowiada odpowiedni operator platformy. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, można w każdej chwili skontaktować się z odpowiedzialnymi operatorami platform lub zaczerpnąć te informacje z ich oświadczeń o ochronie danych.

Nazwa: Facebook, Osoba odpowiedzialna: Meta Platforms Ireland Ltd.
Adres: 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia
Polityka prywatności: https://de-de.facebook.com/policy.php
Wspólna odpowiedzialność: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Nazwa: Instagram, podmiot odpowiedzialny: Meta Platforms Ireland Ltd.
Adres: 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia
Polityka prywatności: https://help.instagram.com/519522125107875
Wspólna odpowiedzialność: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Nazwa: YouTube, podmiot odpowiedzialny: Google Ireland Ltd.
Adres: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Nazwa: XING Osoba odpowiedzialna: Nowa praca SE
Adres: Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Niemcy
Polityka prywatności: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Nazwa / podmiot odpowiedzialny: LinkedIn Ireland Unltd. Company
Adres: Wilton Place, Dublin 2, Irlandia
Polityka prywatności: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

Prawa użytkownika

Prawo do informacji
Użytkownik ma prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o przechowywanych przez siebie danych. Na żądanie poinformujemy Cię na piśmie, zgodnie z obowiązującym prawem, które z Twoich danych osobowych są u nas przechowywane. Dotyczy to również pochodzenia i odbiorców Twoich danych oraz celu ich przetwarzania.

Prawo do sprostowania
Użytkownik ma prawo żądać poprawienia przechowywanych przez nas danych, jeśli są one nieprawidłowe. W ten sposób można zażądać ograniczenia przetwarzania, np. w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych.

Prawo do blokowania
Ponadto istnieje możliwość zablokowania danych. Aby w każdej chwili można było uwzględnić zablokowanie danych, dane te muszą być przechowywane w pliku blokującym do celów kontrolnych.

Prawo do usunięcia danych
Użytkownik może również zażądać usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania. Jeśli istnieje taki obowiązek, na żądanie zablokujemy dane użytkownika. Jeśli istnieją odpowiednie wymogi prawne, usuwamy dane osobowe bez konieczności składania przez użytkownika stosownego wniosku.

Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy przekazali mu dostarczone przez niego dane osobowe w formacie umożliwiającym ich przekazanie innemu podmiotowi.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego
Użytkownik ma możliwość złożenia skargi do wybranego przez siebie organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa danych

W naszej witrynie internetowej stosujemy procedurę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę użytkownika. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, używamy technologii 128-bitowej. To, czy dana strona naszej witryny jest przesyłana w formie zaszyfrowanej, można rozpoznać po zamkniętym symbolu klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Pragniemy zaznaczyć, że w kontekście korzystania z naszych usług i korzystania z naszych świadczeń/usług nie będą Państwo podlegać żadnej decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – która wywołuje skutki prawne wobec Państwa lub w podobny sposób istotnie Państwa dotyczy.

Gorąca linia dostępna 24 godziny na dobę: +49 177 / 81 15 780

Umowa przewozowa

Przeczytaj tutaj o naszej umowie transportowej

Ogólne warunki handlowe

Przeczytaj tutaj o naszych Ogólnych warunkach handlowych

AGT Bus- und Eventlogistik GmbH
Hammerbrookstraße 94
20097 Hamburg
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Hamburgu
Numer rejestracyjny: HRB 90912