Privacybeleid

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen ons online aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, evenals externe online aanwezigheden, zoals onze social media profielen. Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals “verwerking” of “voor de verwerking verantwoordelijke”, verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, alsmede andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:

AGT Bus- & Eventlogistik GmbH
vertegenwoordigd door: Heike Januzi-Schlatermund
Hammerbrookstr. 94
20097 Hamburg, Duitsland
Telefoon: 0800 / 22 43 487
E-mail: info@agtlogistik.de

Directeur: Heike Januzi Schlatermund

Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is:

Deutsche Datenschutz Consult GmbH
Christoph Heinrich
www.deutsche-datenschutz-consult.de
Stresemannstrasse 29
22769 Hamburg, Duitsland
Telefoon: +49 40 228 60 70 402
E-mail: datenschutz@agtlogistik.de

Serverstatistieken

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende gegevens door uw browser doorgegeven:

 • IP-adres
 • internetdienstverlener van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Overgebrachte hoeveelheid gegevens in elk geval
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Naderhand bezochte website
 • Browser
 • Taal en versie van de browsersoftware
 • Besturingssysteem en zijn interface

Er is geen opslag in een logboek. De rechtsgrondslag voor de vluchtige opslag van gegevens is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

De tijdelijke opslag is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Dit is ook de basis van ons rechtmatig belang bij het proces.

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker niet de mogelijkheid bezwaar te maken.

Vraag een offerte aan

Onze website bevat een contactformulier dat kan worden gebruikt om ons elektronisch te contacteren en om een offerte aan te vragen. Indien een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • Reisgegevens voor de aanvraag (vertrek, bestemming, vertrektijd, aantal personen, enz.)
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Indien van toepassing, betrokken bedrijf, functie en bedrijfstak
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (telefoonnummer / e-mailadres)

Bij het verzenden van het bericht worden ook verbindingsgegevens, zoals uw IP-adres en het tijdstip van uw verzoek, opgeslagen.

Voor de verwerking van de gegevens wordt tijdens de indieningsprocedure naar deze verklaring inzake gegevensbescherming verwezen, zodat u volledig op de hoogte bent. Bevestiging door middel van het selectievakje houdt geen toestemming in volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming, maar alleen de bevestiging dat u er nota van hebt genomen.

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de met de e-mail meegezonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. Wij wijzen erop dat communicatie per e-mail minder veilig is wat gegevensbescherming betreft dan het gebruik van het contactformulier.

In dit verband zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

Bij navraag door particulieren worden de gegevens verwerkt in het kader van de initiatie of uitvoering van een contractuele relatie, Art. 6 (1) lit. b DSGVO. In het geval van zakelijke klanten, waarbij de betrokkene geen directe contractpartner wordt, vindt de verwerking plaats in het kader van onze gerechtvaardigde belangen, art. 6 lid 1 lit. f DSGVO – ons gerechtvaardigd belang is in dit geval een ongecompliceerde mogelijkheid om contact te leggen ter voorbereiding van het sluiten van contracten met andere bedrijven. Onze legitieme belangen in de zin van art. 6 lid 1 letter f DSGVO kunnen ook liggen in het intern doorsturen van de vraag om een andere medewerker in staat te stellen deze te beantwoorden of in soortgelijke organisatorische maatregelen om het werk te vergemakkelijken. Verrassende of escalerende verwerkingsprocedures die nadelig zijn voor de afzender vallen hier niet onder.

De gegevens van het invoermasker worden uitsluitend verzameld met het oog op de verwerking van uw aanvraag en het verstrekken van informatie over onze diensten. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven of voor andere doeleinden worden gebruikt.

De andere persoonsgegevens die tijdens het indieningsproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Dit is ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO.

De gegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en die welke per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt geacht te zijn beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd. Indien bovendien opslag vereist of aangewezen is wegens verplichtingen op grond van de handels- en belastingwetgeving of voor de eventuele uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, kunnen de gegevens ook gedurende een langere periode worden opgeslagen.

De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het indieningsproces zijn verzameld, zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

De gebruiker heeft de mogelijkheid te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking. Daartoe volstaat het een informele e-mail te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming (adres zie hierboven), met vermelding van de gegevens die nodig zijn voor de toewijzing van het contact. In zo’n geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met ons, zullen in dit geval worden gewist, tenzij er meer zwaarwegende redenen zijn voor verdere opslag; dit moet van geval tot geval worden besloten.

Sluiting van het contract en evaluatie

Nadat het contact tot stand is gebracht, worden uw contactgegevens, contractgegevens en, indien nodig, betalingsgegevens bij het sluiten van het contract verwerkt om onze contractuele verplichtingen na te komen. De rechtsgrondslag hiervoor is de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van het contract met de betrokkene, art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, of ons gerechtvaardigd belang om een goed communicatieplatform met een bepaalde contactpersoon te realiseren indien deze persoon het contract namens een andere, doorgaans rechtspersoon sluit, art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De verwerking van gegevens van mogelijke andere personen op wie het contract betrekking heeft (bv. via namenlijsten) is eveneens gebaseerd op art. 6, lid 1, onder f), DSGVO, ons rechtmatig belang bij een professionele dienstverlening.

Bovendien worden uw gegevens uiterlijk bij het sluiten van het contract in ons CRM-systeem (Customer Relations Management System) ingevoerd, zodat wij u direct een optimale service kunnen bieden, mocht u besluiten opnieuw contact met ons op te nemen. Dit en de daarmee samenhangende klantenbinding is ook ons legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Als wij ook over uw e-mailadres beschikken wanneer u een bestelling plaatst, zullen wij u enkele weken na onze dienstverlening automatisch opnieuw per e-mail contacteren met het verzoek ons te beoordelen op het klantenbeoordelingsportaal Proven Expert. Wij doen dit op basis van ons gerechtvaardigd belang om feedback van onze klanten te ontvangen, onze processen te verbeteren en onze klanttevredenheid aan de buitenwereld te presenteren, Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Proven Expert wordt aangeboden door Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlijn. Als u aan ons verzoek voldoet, zal het privacybeleid van Proven Expert van toepassing zijn op het portaal. U kunt deze hier bekijken:

https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbestimmungen/

PayPal

Indien u tijdens uw bestelling besluit te betalen met de online betalingsdienstaanbieder PayPal, worden uw contactgegevens doorgegeven aan PayPal als onderdeel van de bestelling die op deze manier tot stand komt. PayPal is een aanbod van PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. PayPal vervult de functie van online betalingsdienstaanbieder en trustee en biedt diensten ter bescherming van de koper.

De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, e-mailadres of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling, alsmede gegevens met betrekking tot de bestelling, zoals het aantal artikelen, het artikelnummer, het factuurbedrag en de belastingen in procenten, factuurgegevens, enz.

Deze overdracht is noodzakelijk om uw bestelling te verwerken met de door u gekozen betalingsmethode, met name om uw identiteit te bevestigen, uw betaling te beheren en de klantrelatie te onderhouden. De rechtsgrondslag is wederom Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO of Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (zie hierboven).

Houd er echter rekening mee dat PayPal ook persoonsgegevens kan doorgeven aan dienstverleners, onderaannemers of andere gelieerde bedrijven als dit nodig is om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit uw bestelling of als de persoonsgegevens namens u moeten worden verwerkt. Deze processen vallen onder de verantwoordelijkheid van PayPal, wij hebben geen invloed op dit deel van de verwerking.

Afhankelijk van de via PayPal gekozen betaalwijze, bijv. factuur of automatische incasso, worden de aan PayPal doorgegeven persoonsgegevens door PayPal doorgegeven aan kredietinstellingen. Deze overdracht dient om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren in verband met de bestelling die u hebt geplaatst. Welke kredietbureaus hierbij betrokken zijn en welke gegevens in het algemeen door PayPal worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en doorgegeven, kunt u nalezen in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal op:

https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Live chat

Voor verzoeken via chat maken wij gebruik van de Freshchat-tool (hierna “Freshchat” genoemd), een dienst van Freshworks Inc (1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066, VS; hierna “Freshworks” genoemd). Freshchat treedt op als “verwerker” met betrekking tot persoonsgegevens van eindgebruikers.

Freshchat stelt u in staat om via live chat met ons te communiceren zonder uw eigen persoonlijke gegevens te verstrekken. Bij gebruik van live chat wordt de chatgeschiedenis overgedragen aan Freshworks en opgeslagen op hun servers in de Europese Unie.

De gegevens die tijdens het gebruik van Freshchat worden verwerkt, kunnen worden gebruikt om onder een pseudoniem gebruikersprofielen aan te maken. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt om de gebruiker te herkennen. De door Freshchat verzamelde gegevens zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van onze website persoonlijk te identificeren en zullen niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de afzonderlijke toestemming van de betrokken persoon of gebruiker.

Wij hebben een contract gesloten met Freshworks voor het gebruik van Freshchat. Door middel van dit contract waarborgt Freshworks dat de gegevens in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt en dat de bescherming van de rechten van de betrokken persoon of gebruiker wordt gewaarborgd.

De desbetreffende gegevensverwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze klanten een eenvoudige en directe basis voor communicatie te bieden, Art. 6 par. 1 lit. F DSGVO. Mocht dit leiden tot het sluiten van een overeenkomst, dan vindt verdere verwerking plaats in het geval van een onderzoek door particulieren in het kader van het initiëren of uitvoeren van een contractuele relatie, art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. In het geval van zakelijke klanten, waarbij de betrokkene geen directe contractpartner wordt, vindt de verwerking plaats in het kader van onze gerechtvaardigde belangen, art. 6 lid 1 lit. f DSGVO – ons gerechtvaardigd belang bestaat in dit geval uit een ongecompliceerde mogelijkheid om contact te leggen ter voorbereiding van het sluiten van een contract met anderen.

U hebt de mogelijkheid om uw chatgeschiedenis en andere gegevens op elk moment te laten verwijderen. Schrijf ons hiervoor via Freshchat vanaf de terminal en browser waarmee u eerder contact met ons had.

Neem contact op met

Indien u telefonisch contact met ons opneemt, kunnen de gegevens die u ons tijdens het gesprek verstrekt, worden verwerkt in het kader van de totstandkoming van een overeenkomst. Als u via onze website telefonisch contact met ons opneemt, kan dit ook resulteren in een zogenaamde call tracking, die ons in staat stelt uw oproep regionaal te lokaliseren, individuele telefoonnummers weer te geven, u indien nodig op onze website te helpen en evaluaties van ons telefonisch advies mogelijk te maken. Voor dit doel maken wij gebruik van de dienstverlener matelso GmbH, Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart (“matelso”). Matelso treedt voor ons op als orderverwerker en verleent haar diensten in overeenstemming met onze instructies – er vindt geen overdracht van gegevens buiten de EEG plaats.

Indien de sluiting van een overeenkomst telefonisch wordt ingeleid, vindt verdere verwerking plaats bij navraag door particulieren in het kader van de initiatie of uitvoering van een contractuele relatie, Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. In het geval van zakelijke klanten waarbij de betrokkene geen directe contractpartner wordt, vindt de verwerking plaats in het kader van onze gerechtvaardigde belangen, art. 6 lid 1 lit. f DSGVO – ons gerechtvaardigd belang is hier een ongecompliceerde mogelijkheid om contact te leggen ter voorbereiding van het sluiten van contracten met andere bedrijven.

Wij bieden u ook de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via WhatsApp, een dienst die wordt aangeboden door WhatsApp Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“WhatsApp”). Als u hiervan gebruik wilt maken via de aangegeven link, wordt u doorgestuurd naar de WhatsApp-website of de WhatsApp-app, zodat u via deze weg contact met ons kunt opnemen.

Bij het gebruik van WhatsApp is het niet uit te sluiten dat gebruikersgegevens worden doorgegeven aan het moederbedrijf Facebook Inc. – vanwege de onvolledige informatie hierover wordt WhatsApp sinds 2018 op dit punt gecontroleerd. Bovendien brengt WhatsApp alle lokaal opgeslagen contacten van een gebruiker over naar servers in de VS voor vergelijking en verwerkt het ook transmissiegegevens (zogenaamde “metadata”). Daarom raden wij het gebruik van WhatsApp in het algemeen af vanuit het oogpunt van gegevensbescherming. Indien u desondanks gebruik wenst te maken van de diensten, aanvaardt u deze verwerkingsprocedures en de overdracht van uw contacten binnen uw verantwoordelijkheid als de verstrekker van de gegevens; de verdere verantwoordelijkheid ligt opnieuw bij WhatsApp zelf. Wij bieden het communicatiekanaal alleen voor dit doel aan.

Dit gebeurt in ons rechtmatig belang om onze klanten een wijdverspreide communicatiemogelijkheid te bieden indien zij tegen de andere opties via live chat of telefoon zouden beslissen, Art. 6 (1) lit. F DSGVO. Voor het sluiten van een overeenkomst is de informatie over telefonisch contact met ons van toepassing, zie hierboven.

Voor meer informatie over WhatsApp, zie: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea

Toepassingen

In het kader van de sollicitatieprocedure verzamelen wij alleen de gegevens die u ons verstrekt. Voor het beheer van de aanvragen maken wij gebruik van een portaal dat een ongecompliceerde en met gegevensbescherming beveiligde overdracht mogelijk maakt (voor meer informatie, zie “Externe dienstverlener in de aanvraagprocedure”).

Als u ons in plaats daarvan uw sollicitatiedocumenten per e-mail stuurt, gebeurt dit onversleuteld. Wij wijzen erop dat deze niet-gecodeerde overdracht niet veilig is volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien u het risico niet wenst te nemen uw sollicitatie per gewone e-mail te verzenden, verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het beschikbare sollicitatieportaal.

Zodra wij uw sollicitatie hebben ontvangen, gebruiken wij de door u verstrekte informatie om uw geschiktheid voor de functie te beoordelen en om de sollicitatieprocedure uit te voeren. Indien nodig zullen geschikte sollicitaties intern worden doorgestuurd naar de afdelingshoofden in het bedrijf voor de respectieve openstaande functie. Daarna wordt de verdere procedure gecoördineerd. Binnen het bedrijf hebben alleen die personen toegang tot uw gegevens die deze nodig hebben voor het goede verloop van onze sollicitatieprocedure.

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt in datacentra in de Bondsrepubliek Duitsland. De verwerking van de gegevens die u ons in het kader van een sollicitatie meedeelt, is gebaseerd op § 26 van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG), met name lid 1. Volgens deze wet is de verwerking van gegevens die nodig zijn in verband met het besluit over het aangaan van een arbeidsverhouding, toegestaan.

Indien wij nog steeds geïnteresseerd zijn in uw profiel in het geval van een afwijzing, zullen wij uw toestemming vragen voor verdere opslag en het controleren op een match met andere open posities in het bedrijf. Uw gegevens zullen dan alleen met uw toestemming worden gebruikt. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Indien u niet reageert op het verzoek binnen de termijn waarbinnen wij uw gegevens op basis van onze legitieme belangen opslaan, of indien u verdere opslag weigert, zullen uw gegevens worden gewist met inachtneming van de volgende vereisten:

Indien de gegevens na de afronding van de aanvraagprocedure nodig zijn voor gerechtelijke vervolging, kan de gegevensverwerking plaatsvinden op grond van de vereisten van artikel 6 DSGVO, met name ter vrijwaring van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO. Ons belang bestaat dan in het doen gelden of verdedigen van vorderingen.

Indien u tijdens de sollicitatieprocedure een functie is toegewezen, worden de gegevens uit het sollicitatiesysteem overgebracht naar ons personeelsinformatiesysteem.

Externe dienstverlener in de aanvraagprocedure
Voor de uitvoering van de online sollicitatieprocedure maken wij gebruik van de diensten van de externe dienstverlener softgarden e-recruiting GmbH, Tauentzienstraße 14, 10789 Berlijn (“Softgarden”). Softgarden verwerkt de gegevens van de aanvragers alleen namens ons en op basis van contractuele verplichtingen die voorzien in de naleving van de overeengekomen organisatorische en technische maatregelen (in de zin van Art. 28 (3) zin 1 DSGVO). Softgarden onderwerpt zich regelmatig aan audits door relevante keuringsinstanties om een passend beveiligingsniveau te handhaven. Het gebruik van Softgarden is gebaseerd op zowel onze legitieme belangen als de belangen van aanvragers bij de uitvoering van een snelle, effectieve en adequaat beveiligde aanvraagprocedure (in de zin van art. 6 lid 1 lit f. DSGVO).

Cookies en diensten van derden

Deze website maakt gebruik van cookies. Een “cookie” is tekstinformatie die de bezochte website via de webbrowser op de computer van de kijker plaatst, waar ze later opnieuw door de webbrowser kan worden gelezen.

Cookies kunnen worden gebruikt om informatie op te slaan over de gegevens die u invoert wanneer u de website bezoekt – bijvoorbeeld uw taalkeuze, gegevens in formuliervelden, enz. Cookies kunnen ook worden gebruikt om een unieke identificatiecode op te slaan die uw browser herkenbaar maakt voor de website. Cookies kunnen ook een unieke identificatiecode opslaan die uw browser herkenbaar maakt voor de website. Dit is bijvoorbeeld nodig om de toestemming voor een verwerking technisch uit te voeren.

Wij plaatsen zelf op deze site alleen persistente cookies, d.w.z. cookies die tot de ingestelde vervaldatum op uw computer blijven staan.

Daarnaast zijn op deze website diensten van derden geïntegreerd, die ook cookies op uw computer kunnen plaatsen. Voor informatie over de geïntegreerde diensten, zie hieronder. Het plaatsen van cookies is gebaseerd op art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO, waarbij ons gerechtvaardigd belang ligt in het aanbieden van een functionele en gebruiksvriendelijke website en het optimaliseren van ons webaanbod.

Wij gebruiken de met behulp van cookies verzamelde persoonsgegevens om de informatie en aanbiedingen op onze website in uw belang te optimaliseren door de instellingen die u al een keer hebt gemaakt te onthouden en de pagina bij uw tweede bezoek volgens uw instellingen te leveren.

Cookies die door onszelf zijn geplaatst, worden verwijderd na de in elk afzonderlijk geval vastgestelde vervaldatum.

U kunt het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Als gebruiker hebt u dus volledige controle over het gebruik van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden gewist. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”), op basis van uw toestemming volgens art. 6 (1) lit. a DSGVO. Google kan ook cookies op uw apparaat plaatsen om zijn diensten te verlenen. De door Google Analytics gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers kan ook worden doorgegeven aan een server van Google of haar zusterbedrijf, Google LLC, in de VS en daar worden opgeslagen. Deze gegevensoverdracht, die onder de verantwoordelijkheid van Google kan plaatsvinden, wordt beveiligd door zogeheten modelcontractbepalingen van de EU.

Google zal de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van ons online-aanbod door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online-aanbod samen te stellen en om ons verdere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van dit online-aanbod en het gebruik van het internet. Aldus kunnen op basis van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden opgesteld.

Wij gebruiken Google Analytics in de vorm waarin een pseudoniem profiel van de gebruiker wordt gemaakt met informatie van het gebruik van verschillende apparaten (zogenaamde “cross-device tracking”).

Wij gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online-aanbod aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin die onder de volgende link beschikbaar is, te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google en de instel- en bezwaarmogelijkheden vindt u in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated). De persoonsgegevens van de gebruikers worden na 14 dagen gewist of anoniem gemaakt.

U geeft uw toestemming voor deze verwerking door de toestemmingsmanager te bevestigen, die wordt opgeroepen wanneer u deze website bezoekt. U kunt uw toestemming voor de verwerking met werking voor de toekomst te allen tijde intrekken. Gebruik hiervoor de knop “Cookie-instellingen” onderaan op onze homepage. De toestemmingsmanager wordt opnieuw opgeroepen, zodat u de toestemming die u eventueel hebt gegeven, kunt intrekken door het desbetreffende selectievakje uit te vinken.

Google Ads
Wij hebben Google Ads op onze website geïntegreerd. Google Ads is een internetadvertentiedienst waarmee adverteerders advertenties kunnen weergeven in zowel de resultaten van de zoekmachine van Google als in het advertentienetwerk van Google. Google Ads biedt een adverteerder de mogelijkheid vooraf bepaalde trefwoorden op te geven, waardoor een advertentie uitsluitend in de resultaten van de zoekmachine van Google wordt weergegeven wanneer de gebruiker met de zoekmachine een trefwoordrelevant zoekresultaat ophaalt. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties verspreid op themarelevante websites door middel van een automatisch algoritme en rekening houdend met de vooraf gedefinieerde trefwoorden.

De exploitatiemaatschappij van deze diensten is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Het doel van Google Ads is reclame te maken voor onze website door op de websites van derde bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine interesserelevante advertenties weer te geven en door advertenties van derden op onze website weer te geven.

Indien een betrokkene onze website bezoekt via een advertentie van Google, wordt door Google een zogenaamde conversie-cookie opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en dient niet om de betrokkene te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversie-cookie gebruikt om na te gaan of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld het winkelmandje van een online-winkelsysteem, op onze website zijn opgeroepen. De conversie-cookie stelt zowel ons als Google in staat om bij te houden of een betrokkene die via een dergelijke advertentie op onze website is gekomen, een omzet heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop van goederen heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversie-cookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via Google-advertenties naar ons werd doorverwezen, d.w.z. om het succes of het falen van de desbetreffende Google-advertentie te bepalen en onze advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google-advertenties ontvangen informatie van Google aan de hand waarvan de betrokkene kan worden geïdentificeerd.

Door middel van de conversie-cookie wordt persoonlijke informatie, zoals de door de betrokkene bezochte websites, opgeslagen. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google doorgegeven. Een overplaatsing naar het hoofdkwartier van het zusterbedrijf van Google, Google LLC in de Verenigde Staten, kan niet worden uitgesloten. Google kan de via deze technische procedure verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker, die de gebruiker kan geven bij een bezoek aan onze website via onze cookiebanner, Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken. Klik hiervoor eenvoudigweg op de link “Cookie-instellingen” onderaan onze website, waarna uw toestemmingsmanager opnieuw wordt opgeroepen en u uw toestemmingsinstellingen kunt aanpassen.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website ook te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene instelt. Bovendien kan een cookie dat al door Google Ads is geplaatst, op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om zich in zijn geheel te verzetten tegen op interesses gebaseerde reclame door Google. Daartoe moet de betrokkene vanuit een van de door hem gebruikte internetbrowsers de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen aanbrengen.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

YouTube
Op onze website gebruiken wij de plugin van de YouTube-dienst, aangeboden door YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, die wordt vertegenwoordigd door Google Inc. met haar statutaire zetel te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: YouTube). De plugin is op onze site herkenbaar aan de term “YouTube “, geassocieerd met het symbool van de rode rechthoek met de afspeelknop.

Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de YouTube-server, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven via uw cookie-instellingen. Dit verschaft YouTube de informatie dat uw browser de overeenkomstige pagina van onze website heeft bezocht, zelfs als u geen YouTube-profiel hebt of momenteel niet bij YouTube bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van YouTube verzonden en daar opgeslagen.

Als u bent ingelogd op YouTube, kan YouTube uw bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw YouTube-profiel. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de knop “Afspelen” te drukken, wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks naar een YouTube-server verzonden en daar opgeslagen. Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, alsmede uw rechten in dit verband, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming op https://policies.google.com/privacy?hl=de

U kunt uw instellingsopties om uw privacy te beschermen hier vinden: https://adssettings.google.com/authenticated

De integratie van de YouTube-component is gebaseerd op uw toestemming, die u kunt geven via onze toestemmingsmanager bij het betreden van de site, Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming met werking voor de toekomst te allen tijde intrekken. Klik hiervoor eenvoudigweg op “Cookie-instellingen” onderaan op onze website.

Als u niet wilt dat YouTube de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw YouTube-account toewijst, moet u zich bij YouTube afmelden voordat u onze website bezoekt.

Google Maps
Wij integreren de kaarten van de dienst “Google Maps” van de provider Google. De verwerkte gegevens omvatten met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers; deze laatste worden echter niet verzameld zonder hun toestemming (meestal uitgevoerd in het kader van de instellingen van uw mobiele toestellen). De gegevens kunnen in de Verenigde Staten worden verwerkt.

De rechtsgrondslag voor de door ons geïmplementeerde toegang tot Google Maps is ons gerechtvaardigd belang bij een optimale presentatie van onze locatiegebaseerde inhoud voor geïnteresseerde gebruikers van ons aanbod, Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie: https://www.google.com/policies/privacy/

Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door Google Maps door op deze link te klikken: https://adssettings.google.com/authenticated

Amazon Web Services (AWS)
Wij maken gebruik van Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg (hierna: AWS) als onze leverancier van clouddiensten.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt ook een verbinding tot stand gebracht met de servers van AWS. Om technische redenen omvat dit ook de noodzaak om verbindingsgegevens (bv. IP-adres) aan AWS door te geven. Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de moedermaatschappij van AWS in de VS. De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU. Details zijn hier te vinden: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/

Voor meer informatie, zie het privacybeleid van AWS:
https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr

Het gebruik van AWS is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Wij hebben er een legitiem belang bij dat onze inhoud zo betrouwbaar mogelijk wordt gehost door een toonaangevende provider op de markt.

Online aanwezigheid in de sociale media

Wij onderhouden online aanwezigheden op de platforms Facebook, Instagram, YouTube, XING en LinkedIn om te communiceren met de leden, belangstellenden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten. Bij toegang tot de respectieve platformen zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de respectieve platformexploitanten van toepassing (zie hieronder).

Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers als zij via deze platforms met ons communiceren, bv. berichten schrijven op onze online aanwezigheden of ons berichten sturen. Dit gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze werknemers, klanten en geïnteresseerden een aantrekkelijke interactiemogelijkheid te kunnen bieden, Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Voorts worden de gegevens van de bezoekers van onze online-presentaties door de platformexploitanten geëvalueerd en worden de geanonimiseerde gegevens gedeeltelijk aan ons ter beschikking gesteld. Het ter beschikking stellen van onze online aanwezigheden op de platformen en het automatisch verzamelen van statistische evaluaties van onze bezoekers op deze online aanwezigheden, waarvoor wij verantwoordelijk zijn, wordt uitgevoerd in ons legitieme belang om deze platformen fundamenteel te gebruiken om ons bereik te vergroten, om ons aanbod te kunnen evalueren en om ons bereik te kunnen beoordelen, Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

De feitelijke statistische evaluatie valt onder de verantwoordelijkheid van de respectieve platformexploitant. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met de verantwoordelijke platformexploitanten of deze informatie uit hun verklaringen inzake gegevensbescherming halen.

Naam: Facebook, Verantwoordelijke: Meta Platforms Ireland Ltd.
Adres: 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland
Privacybeleid: https://de-de.facebook.com/policy.php
Gezamenlijke verantwoordelijkheid: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Naam: Instagram, Verantwoordelijke: Meta Platforms Ireland Ltd.
Adres: 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland
Privacybeleid: https://help.instagram.com/519522125107875
Gedeelde verantwoordelijkheid: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Naam: YouTube, Verantwoordelijk: Google Ireland Ltd.
Adres: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Naam: XING Verantwoordelijke persoon: Nieuw werk SE
Adres: Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Duitsland
Privacybeleid: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Naam / verantwoordelijke entiteit: LinkedIn Ireland Unltd. Company
Adres: Wilton Place, Dublin 2, Ierland
Privacybeleid: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

Uw rechten

Recht op informatie
U hebt het recht om kosteloos informatie over uw opgeslagen gegevens te verkrijgen. Op verzoek zullen wij u schriftelijk informeren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, welke van uw persoonsgegevens wij hebben opgeslagen. Dit omvat ook de herkomst en de ontvangers van uw gegevens, alsmede het doel van de gegevensverwerking.

Recht op correctie
U hebt het recht om uw door ons opgeslagen gegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn. Daarbij kunt u om een beperking van de verwerking verzoeken, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist.

Recht om te blokkeren
Bovendien kunt u uw gegevens laten blokkeren. Om ervoor te zorgen dat te allen tijde rekening kan worden gehouden met een blokkering van uw gegevens, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een blokkeringsbestand worden opgenomen.

Recht op wissen
U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist, voor zover er geen wettelijke verplichting is om ze te bewaren. Indien een dergelijke verplichting bestaat, zullen wij uw gegevens op verzoek blokkeren. Indien de desbetreffende wettelijke vereisten bestaan, zullen wij uw persoonsgegevens ook zonder een desbetreffend verzoek van uw kant wissen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht te verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, verstrekken in een formaat dat het mogelijk maakt deze aan een andere entiteit over te dragen.

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw keuze.

Opmerking over de beveiliging van gegevens

Wij gebruiken de SSL-procedure (Secure Socket Layer) op onze website in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. In de regel is dit 256-bit encryptie. Als uw browser geen 256-bit encryptie ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan 128-bit technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website gecodeerd wordt verzonden, kunt u zien aan de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Wij wijzen erop dat u in het kader van het gebruik van onze diensten en het gebruik van onze voordelen/diensten niet zult worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing – met inbegrip van profilering – die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op vergelijkbare wijze in aanmerkelijke mate treft.

Noodlijn 24 uur per dag bereikbaar: +49 177 / 81 15 780

Vervoerovereenkomst

Lees hier over onze Vervoerovereenkomst

Algemene voorwaarden

Lees hier over onze Algemene voorwaarden

AGT Bus- & Eventlogistik GmbH
Hammerbrookstraße 94
20097 Hamburg
Gerecht van eerste aanleg: Lokale rechtbank Hamburg
Registratienummer: HRB 90912