Economische duurzaamheid

Economisch duurzaam beheer

Economische duurzaamheid definieert een economisch systeem dat niet volledig op winst is gericht, maar veeleer tot doel heeft een hoge levenskwaliteit voor de huidige en toekomstige generaties te waarborgen. Met het oog hierop moeten kennis en de mogelijkheden om te leren en te groeien worden bevorderd.

 AGT Bus- & Eventlogistik is zich ook bewust van economische duurzaamheid en heeft er voortdurend aan gewerkt om de bedrijfsvoering zo efficiënt en economisch duurzaam mogelijk te maken. Dit begint met de promotie van alle werknemers en het creëren van bewustzijn met betrekking tot economische duurzaamheid. Onze werknemers zijn onze belangrijkste hulpbron en daarom streeft het management ernaar alle werknemers maximaal te motiveren en duurzame ontwikkeling van de werknemers mogelijk te maken.

AGT combineert economische duurzaamheid en passagiersvervoer

Economische duurzaamheid dient voor ons als leidraad om duurzaam te opereren en strategieën te ontwerpen die het milieu en de mens ten goede komen.  AGT Bus- & Eventlogistik houdt bij elke besluitvorming rekening met de vraag welke beslissing welke mate van economische duurzaamheid kan bieden en welke impact zij zal hebben. Niet alleen milieubeschermingsprojecten voeren wij met succes uit, maar ook de opleiding van onze werknemers. In diverse regelmatige opleidingssessies worden onderwerpen als corruptiebestrijding, weerbaarheid en duurzame aanbestedingen uitvoerig behandeld en intensief besproken. Door de uitvoering van ons duurzaam inkoopbeleid wordt de nadruk gelegd op de aankoop van milieuvriendelijke producten. Het doel van deze opleidingen is de werknemers bewust te maken van het belang van economisch duurzaam handelen in hun dagelijkse werkprocessen en het welzijn van het milieu en de mensen voorop te stellen.

In het kader van de implementatie van economische duurzaamheid zijn wij verplicht deze opleidingen op regelmatige tijdstippen uit te voeren, niet alleen om medewerkers met een lange staat van dienst te ondersteunen, maar ook om de waarden van economische duurzaamheid afgemeten aan de bedrijfsfilosofie van  AGT Bus- & Eventlogistik over te brengen bij de aanwerving van nieuwe medewerkers. Door de uitvoering van onze richtlijn inzake duurzame aankoop wordt de nadruk gelegd op de aankoop van milieuvriendelijke producten.