Ecologische duurzaamheid

Mobiliteit ecologisch duurzaam maken

De pijler ecologische duurzaamheid heeft betrekking op het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen uit de aarde. Deze moet zo laag mogelijk worden gehouden en indien mogelijk worden vervangen door hernieuwbare energiebronnen. Wij vinden deze ecologische pijler van duurzaamheid belangrijk, omdat wij de schade aan ons ecosysteem zo gering mogelijk houden en uiteraard duurzame middelen inzetten voor de lopende bedrijfsvoering. Voor ons betekent dit dat wij de emissies zo laag mogelijk houden, zodat zij kunnen worden gecompenseerd of geen schade veroorzaken.

In het kader van ecologische duurzaamheid streven wij ernaar ons milieu, met inbegrip van zijn natuurlijke hulpbronnen, te beschermen. Wij concentreren ons op het verbruik van water, energie en eindige grondstoffen.

Milieuduurzaamheid rond de onderneming creëren

Het aspect “ecologie” staat ook voor een bewuste benadering van de menselijke gezondheid: schadelijke stoffen, te beginnen met de inrichting van onze kantoorruimte, de nodige middelen in het dagelijkse kantoorleven, alsook onze buitendiensten en de dienstverlening in het veld. Zo hebben wij in alle kantoorruimtes van AGT Bus- & Eventlogistik alle conventionele lampen vervangen door LED-lampen. De levensduur van 20.000 uur zorgt voor een energiebesparing van 44,9%. Een ander elementair thema voor ecologische duurzaamheid bijAGT Bus- & Eventlogistikis de procedure voor de vernietiging van bestanden en gegevensdragers en voor de externe opslag van bestanden. Samen met GreenDataProtection hebben wij het tot onze taak gemaakt dit proces ecologisch duurzaam te maken door een grondstofbesparende, regionale productie van gerecycleerd kantoorpapier te bevorderen en onze gegevensvernietiging te combineren met duurzaamheid. De hoogwaardige beveiligingscontainers van GreenDataProtection voor de vernietiging van bestanden en gegevensdragers voldoen aan DIN 66399. Aangezien wij voor dit proces natuurlijke hulpbronnen gebruiken, verbeteren wij actief de eco- en CO2-balans en stellen wij nieuwe normen op het gebied van duurzaamheidsrichtsnoeren in de kantoororganisatie. De hoogwaardige veiligheidscontainers van GreenDataProtection voor het versnipperen van bestanden en gegevensdragers voldoen aan de DIN 66399-norm.