United Nations Global Compact

AGT Bus- & Eventlogistik zet zich in voor de tien principes van het United Nations Global Compact

AGT Bus- & Eventlogistik zet zich in voor de tien principes van het United Nations Global Compact

Sinds augustus 2021 is AGT Bus- & Eventlogistik erkend als officieel lid van het United Nations Global Compact (UNGC). De UNGC is ’s werelds grootste en meest erkende MVO-initiatief met betrekking tot duurzaam en verantwoord ondernemingsbestuur. De UNGC streeft een visie na van een inclusieve en duurzame wereldeconomie die ten goede komt aan alle mensen, gemeenschappen en markten. De UNGC werd opgericht in 2000 en wordt nu gevolgd door meer dan 15.000 bedrijven en organisaties uit meer dan 160 landen. Door toe te treden tot de UNGC verbinden bedrijven en organisaties zich ertoe in hun beleid en activiteiten steun te verlenen aan mensenrechten, eerlijke arbeidspraktijken, milieubescherming en corruptiebestrijding. Door zich officieel aan te sluiten, verbindt AGT Bus- & Eventlogistik zich tot de voortdurende integratie van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG), rekening houdend met de tien duurzaamheidsprincipes van de UNGC op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie.

De tien beginselen van het UN Global Compact

  1. Bedrijven moeten de bescherming van de internationale mensenrechten steunen en eerbiedigen.
  2. bedrijven moeten ervoor zorgen dat zij niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten.
  3. Ondernemingen moeten de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen handhaven.
  4. ondernemingen moeten de uitbanning van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid ondersteunen.
  5. bedrijven moeten zich inzetten voor de uitbanning van kinderarbeid.
  6. Ondernemingen moeten de uitbanning van discriminatie op het gebied van werkgelegenheid en beroep bevorderen.
  7. bedrijven het voorzorgsbeginsel moeten volgen bij de aanpak van milieuproblemen.
  8. Ondernemingen moeten initiatieven nemen om het milieubewustzijn te bevorderen.
  9. bedrijven moeten de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën versnellen.
  10. Bedrijven moeten optreden tegen alle vormen van corruptie, waaronder afpersing en omkoping.
- AGT Bus- & Eventlogistik

“Door ons aan te sluiten bij het UN Global Compact laten we zien dat het thema duurzaamheid een zeer hoge prioriteit heeft in onze bedrijfsfilosofie en dat verandering in de mobiliteitsindustrie voor ons de toekomst moet zijn.”

Heike Januzi-Schlatermund, Chief Executive Officer

De UNGC en AGT Bus- & Eventlogistik in samenwerking

AGT Bus- & Eventlogistik is er duidelijk van overtuigd dat het doel van een duurzame bedrijfs- en sociale ontwikkeling alleen kan worden bereikt als een duidelijk en doelgericht bewustzijn bij al haar stakeholders kan worden geïmplementeerd. Voor AGT betekent dit dat de 17 SDG’s van de UNGC niet alleen in aanmerking moeten worden genomen bij de dagelijkse acties binnen de organisatie, maar ook bij de selectie van haar dienstverleners langsheen de waardeketen.

Sinds begin 2021 voert AGT talrijke maatregelen en projecten uit die bijdragen tot de duurzame ontwikkeling in het hele proces van waardecreatie, naar interne en externe belanghebbende partijen en naar de samenleving toe.

De eerste implementaties hebben bijvoorbeeld betrekking op SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs. Dit zorgt ervoor dat alle werknemers de kans krijgen zich kwalitatief te ontwikkelen en zichzelf te ontplooien. Dit bevordert de gelijkheid van onderwijskansen.

De door de UNCG gestelde doelen bestrijken een breed scala aan MVO-activiteiten. Het officieel bereikte lidmaatschap van de UNGC is slechts het startsein voor een toekomstige en voortdurende duurzame ontwikkeling van de onderneming en de samenleving. Daarom kijkt de bedrijfsleiding uit naar een voortdurende bewustmaking en implementatie van de 17 SDG’s bij AGT Bus- & Eventlogistik.

United Nations Global Compact für sozialen Verbund - AGT Bus- & Eventlogistik