UmweltPartnerschaft Hamburg

AGT Bus- & Eventlogistik start milieupartnerschap met UPHH

In 2021 werd AGT Bus- & Eventlogistik GmbH erkend als actieve milieupartner van UmweltPartnerschaft Hamburg. AGT Bus- & Eventlogistik voelt zich als onderneming betrokken bij het idee van duurzaamheid. Dit komt tot uiting in ons dagelijks handelen en denken en in dit kader richten wij ons als dienstverlener in de passagiers- en evenementenlogistiek in de eerste plaats op de bescherming van het milieu en de gezondheid en op sociale en ecologische aanbestedingen in onze gehele waardeketen.

Een van de pijlers van het interne kwaliteitsmanagement van AGT Bus- & Eventlogistik is de invoering van normen die de duurzaamheid op alle gebieden verder verhogen. Sinds 2018 ondergaan we voortdurende verbetering in overeenstemming met ISO 9001:2015 certificering via TÜV Süd. In het kader van de duurzame verdere ontwikkeling van de onderneming heeft AGT Bus- & Eventlogistik in 2022 met succes de milieumanagementnorm ISO 14001:2015 en de ISO 45001:2018 voor veiligheid en gezondheid op het werk ingevoerd, die de filosofie van UmweltPartnerschaft Hamburg en die van AGT Bus- & Eventlogistik ondersteunen. AGT Bus- & Eventlogistik beschikt nu over drie samenwerkende managementsystemen die de interne en externe processen efficiënter maken.

UPHH: UmweltPartnerschaft Hamburg als schakel tussen economie, ecologie en sociale vraagstukken

De UmweltPartnerschaft Hamburg is een instelling ter bevordering van vrijwillige milieubescherming door bedrijven en werd in 2003 in Hamburg opgericht door de senaat van Hamburg. Het netwerk bestaat momenteel uit ongeveer 1250 Hamburgse bedrijven en dienstverleners uit verschillende sectoren en van verschillende bedrijfsgrootten (per februari 2022). De milieudiensten worden op vrijwillige basis verleend en er wordt actief gestreefd naar groei op het gebied van klimaat- en milieubescherming in overeenstemming met de filosofie van UPHH. De inzet van elk bedrijf gaat verder dan de wettelijke vereisten. Samen met de sponsors van de Hamburgse Kamer van Koophandel, de Hamburgse Kamer van Ambachten, de Haven van Hamburg e. V. en het Industrieverband Hamburg e. V. ondersteunt de UmweltPartnerschaft Hamburg bedrijven bij de uitvoering van mogelijke maatregelen. Bedrijven spelen immers een enorm belangrijke rol bij de verwezenlijking van de Hamburgse milieu- en klimaatbeschermingsdoelstellingen. De raadplegingen door de initiatiefnemers van de UmweltPartnerschaft Hamburg, vinden meestal plaats op het terrein van de respectievelijke bedrijven. De subsidies en maatregelen worden specifiek vastgesteld en afgestemd op de behoeften van de onderneming. Op die manier kan het specifieke energie- en grondstoffenverbruik worden geïdentificeerd en verminderd, en kan een optimaal materiaal- en grondstoffenrendement worden bereikt.

Milieudoelstellingen van het bedrijf zijn aantrekkelijk voor werknemers

Wat duurzaam ondernemen betreft, laten wij ons leiden door het in 1990 opgestelde drie-pijlermodel, dat als norm op het gebied van milieubescherming heeft gefungeerd sinds het in 1997 in het Verdrag van Amsterdam werd vermeld. De drie pijlers – ecologie, economie en sociale vraagstukken – worden op economisch, bedrijfs- en politiek niveau als gelijkwaardig en van gelijke waarde beschouwd. AGT Bus- & Eventlogistik, als lid van de UmweltPartnerschaft Hamburg, maakt gebruik van dit model en heeft het sterk verankerd in haar bedrijfsdoelstellingen.

UPHH wil ook met een groeiend aantal samenwerkingspartners een bijdrage leveren aan de wereldwijde klimaat- en milieubescherming. Dit verbetert de kwaliteit van het leven zowel wereldwijd als plaatselijk en is vandaag de dag een beslissende factor geworden bij het zoeken naar werk. In een enquête van het vergelijkingsplatform Gehalt.de* verklaarde 35,1% van alle respondenten dat milieubescherming en duurzaamheid een doorslaggevende factor zijn bij de keuze van een baan.

Klimaatbescherming bij AGT Bus- & Eventlogistik - de mobiliteitsindustrie in transitie

Met haar streven naar duurzaamheid op het gebied van ecologie, economie en sociale vraagstukken neemt AGT Bus- & Eventlogistik GmbH sociale, politieke en economische verantwoordelijkheid op zich door een omgeving te creëren die bijdraagt aan de bescherming van het milieu en het klimaat. Het bedrijf streeft deze doelstelling na in zowel zijn interne werkprocessen, alle diensten als in de duurzame aankoop van voertuigen. Daarbij maakt het deel uit van haar economisch denken en handelen om risico’s in een vroeg stadium te onderkennen, schade te voorkomen en actief gebruik te maken van kansen voor een duurzaam milieu- en ondernemingsbeleid.