Plant My Tree

Herbebossing in de bossen van Duitsland met PLANT-MY-TREE®

Sinds 2007 voert PLANT-MY-TREE® in heel Duitsland eerste bebossingsprojecten voor CO²-compensatie uit. Naast de initiële bebossing voert PLANT-MY-TREE® sinds 2020 ook bosomvormings- en -beschermingsprojecten uit, waarbij de nadruk ligt op een grote biodiversiteit. Doel is de wereldwijde CO²-uitstoot tegen te gaan en zo de milieu- en klimaatbescherming te ondersteunen.

Na de vermijding van CO² en de vermindering van de CO²-uitstoot is het voor PLANT-MY-TREE® ook een duurzame procedure om actief te worden door herbebossing in haar eigen bossen in Duitsland. Bovendien biedt PLANT-MY-TREE® een andere manier voor ondernemers om meer te doen voor de bescherming van ons milieu: Met de hulp van een boomdonatie kan het herbebossingsproject verder vorm krijgen. Herbebossing wordt uitgevoerd op gebieden die vroeger voor andere doeleinden zijn gebruikt en, in de geest van bosomschakeling en bosbescherming, op gebieden die als gevolg van vernieling, ziekte of klimaatveranderingen moeten worden vernieuwd. Dit is aantoonbaar de meest duurzame methode om CO² op lange termijn op te slaan en tegelijk te compenseren.

Een duurzaam initiatief: AGT Bus- & Eventlogistik werkt samen met PLANT-MY-TREE®

AGT Bus- & Eventlogistik voelt zich verantwoordelijk om het initiatief te nemen om de klimaatcrisis te helpen aanpakken. Daarom werkt  AGT Bus- & Eventlogistik samen met het plaatselijke bedrijf PLANT-MY-TREE® en heeft voor de herfst van 2021 een gezamenlijk herbebossingsproject in Hohenaspe bij Itzehoe gepland.  AGT Bus- & Eventlogistik was van plan om in samenwerking met PLANT-MY-TREE® ongeveer 500 bomen te planten op een geruimd terrein waar de schorskever als gevolg van het klimaat een ravage had aangericht. De duurzame aanplant van bomen door  AGT Bus- & Eventlogistik zal naar verwachting meer dan 99 jaar meegaan. Er werd rekening gehouden met de regionale omstandigheden en er werden gemengde bossen aangeplant. In de loop van tientallen jaren zal hierdoor een natuurlijke habitat ontstaan voor insecten en dieren die in de bomen en grassen een bij hun soort passende habitat zullen vinden. Gedurende deze periode wordt geen ontbossing of economisch gebruik van het gebied gegarandeerd.

AGT-bos bij Itzehoe: duizend nieuwe bomen in Noord-Duitsland

Dankzij de hulp van de heer Sören Brüntgens, oprichter van PLANT-MY-TREE®, zijn medewerkers en een 25-koppig team bestaande uit medewerkers van  AGT Bus- & Eventlogistik , werden in de herfst van 2021 1.000 bomen geplant van de geplande 500. De verdubbeling van het geplande bos kwam er alleen dankzij de gemotiveerde en meewerkende partijen en verheugde niet alleen  AGT Bus- & Eventlogistik , maar ook Sören Brüntgens, wiens passie zijn bedrijf PLANT-MY-TREE® is. Een video over het herbebossingsproject bij Itzehoe is te vinden op het YouTube-kanaal van  AGT Bus- & Eventlogistik.

Voor de toekomst zijn permanente samenwerkingsverbanden gepland die door het planten van bomen en het herbebossen van bossen een actieve bijdrage zullen leveren aan de milieu- en klimaatbescherming in Duitsland.

Bomen planten als een bedrijf: Een interne maatregel om het denken over klimaatbescherming bij onze werknemers te bevorderen

 AGT Bus- & Eventlogistik en PLANT-MY-TREE® leveren samen een bijdrage aan duurzaamheid volgens het motto “Elke boom telt” om een wereld met een hoge levenskwaliteit achter te laten voor toekomstige generaties. Het doel is de werknemers in het bedrijf bewust te maken van deze manier van denken en hen zo te mobiliseren om in hun dagelijkse werk en – desgewenst – in hun privé-leven meer aandacht te besteden aan duurzaamheid en milieu- en klimaatbescherming.

Dit begint met het papierverbruik in de kantoren zoveel mogelijk te verminderen, via energiebesparende lampen op de twee verdiepingen van het hoofdkantoor in Hamburg, tot de vervanging van 25% van het wagenpark door voertuigen met alternatieve energiebronnen. AGT Bus- & Eventlogistik investeert in opleidingen voor alle medewerkers om deze filosofie vast te leggen en te versterken. Wij zien het herbebossingsproject met PLANT-MY-TREE® niet als een eenmalige actie, maar als een voortdurende samenwerking. Tegelijkertijd is het een evenement voor onze werknemers, omdat zij geconfronteerd worden met door het klimaat aangetaste en ontboste bosgebieden die herbebost moeten worden. Deze confrontatie activeert en het collectief planten van zaailingen en jonge bomen consolideert het klimaatbeschermingsdenken bij de werknemers.