EcoVadis-duurzaamheidsbeoordeling

Evocadis Nachhaltigkeitssiegel - AGT Bus- & Eventlogistik

AGT Bus- & Eventlogistik behaalt EcoVadis Platinum status

Door grote inzet, gerichte promotie en optimalisatie van interne en externe processen wist AGT Bus- & Eventlogistik de platina status te behalen in de EcoVadis duurzaamheidsrating en behoort daarmee tot de top 1% van alle bedrijven die deze award sinds 2022 hebben ontvangen. AGT dankt zijn werknemers voor hun medewerking aan de verbetering van het bedrijf en belooft zich te blijven concentreren op milieu, ethiek, arbeid & mensenrechten en duurzame inkoop. Daarnaast onderging AGT Bus & Event Logistics verdere certificeringen, zoals de ISO-normen voor milieubeheer ISO 14001:2015 en voor veiligheid en gezondheid op het werk ISO 45001:2018, om een gestage groei en optimalisatie te realiseren.

EcoVadis: 's werelds grootste leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen voor bedrijven

EcoVadis, opgericht in 2007, is uitgegroeid tot ’s werelds meest gerenommeerde leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen. In de eerste vier jaar hebben zij al 4.000 bedrijven laten beoordelen aan de hand van de vier criteria: milieu, arbeid & mensenrechten, ethiek en duurzaam inkopen. Nog eens zeven jaar later, in 2018, hebben ze al 45.000 bedrijven beoordeeld, wereldwijd verschillende kantoren gelanceerd en het eerste risicoclassificatiecentrum voor cyberbeveiliging geopend – CyberVadis.

Vandaag de dag is EcoVadis de meest vertrouwde leverancier op zijn gebied, zoals blijkt uit de gestage groei, nu 85.000+ beoordeelde bedrijven uit 160+ landen. Haar missie is om alle bedrijven in staat te stellen risico’s te verminderen, prestaties te verbeteren en milieu- en sociale resultaten te verbeteren.

Begrijpelijke beoordeling gebaseerd op gevestigde grondbeginselen

Op basis van de rangschikking van de EcoVadis-rating wordt het bedrijf ingedeeld in erkenningsniveaus voor duurzaamheid. Brons, Zilver, Goud en Platina vertegenwoordigen de status van de classificatie in oplopende volgorde.

De EcoVadis-methodologie is gebaseerd op zeven basisprincipes:

1) Beoordeling door internationale deskundigen

5) Traceerbaarheid van documentatie

2) Rekening houden met de industriesector, het land en de bedrijfsgrootte

6) Op bewijsmateriaal gebaseerde richtsnoeren

3) Diversificatie van de bronnen voor een betrouwbare beoordeling

7) Voortdurende verbetering

4) Technologieën die zorgen voor veilige en vertrouwelijke processen en een snelle doorlooptijd

AGT Bus- & Eventlogistik ondergaat gedetailleerde audit door EcoVadis

In 2021/2022 onderging AGT Bus- & Eventlogistik een grondige audit door EcoVadis. In overeenstemming met het leidende principe “AGT FOR SUSTAINABILITY” bevordert, respecteert en engageert AGT Bus- & Eventlogistik zich tegenover haar stakeholders en draagt bij tot de verwezenlijking van een duurzame ontwikkeling. Het bedrijf scoorde vooral goed op het gebied van milieu en arbeids- en mensenrechten. De aankoop en opwekking van hernieuwbare energie en de vermindering van het energieverbruik werden positief beoordeeld. In de volgende 10 jaar zal meer dan 44% van de energie worden bespaard door retrofits in het hoofdkwartier in Hamburg. Dankzij de deelname aan herbebossingsprojecten, die tot de maatregelen behoren die bij AGT Bus- & Eventlogistik een bijzondere betekenis hebben, kon ca. 10 ton CO² worden gecompenseerd.

In de afgelopen jaren zijn aanvullende partnerschappen tot stand gebracht met het Global Compact van de Verenigde Naties en de UmweltPartnerschaft Hamburg. Dit bevordert en versterkt de werkomgeving van de werknemers van de onderneming. Bovendien biedt AGT Bus- & Eventlogistik zijn medewerkers een uitstekende werkomgeving en talrijke voordelen, zoals de subsidiëring van een beroepsticket voor het openbaar vervoer, regelmatige kick-off reizen voor alle afdelingen en teams, wat de tevredenheid van de werknemers verhoogt, en maandelijkse maaltijdcheques van een wereldwijde bezorgdienst. Het kantoorgebouw van AGT Bus- & Eventlogistik, dat in 2019 wordt verhuurd, biedt ook douchefaciliteiten en een ruim terras. Voorts heeft de directie in het hoofdkantoor een kinderkamer en een ontspanningsruimte geïntegreerd, die ook als speelkamer kunnen worden gebruikt en ter beschikking staan van alle werknemers, stagiairs en leerlingen, en bedoeld zijn om het evenwicht tussen werk en privéleven beter in evenwicht te brengen..

Ethisch gedrag op de voorgrond: AGT Bus- & Eventlogistik focust op interne ethiek

In 2021 is begonnen met een volledige uitvoering van de zogenoemde klokkenluidersprocedure. Een externe partij, het Klokkenluider Netzwerk e. V., wordt geraadpleegd om een succesvolle uitvoering te waarborgen. De klokkenluidersprocedure is bedoeld om werknemers te helpen wangedrag en onwettig of onethisch gedrag op de werkplek te melden. Het is bedoeld als een aanvullende en vooral beschermende maatregel voor het melden van overtredingen. Overtredingen van welke aard dan ook kunnen echter ook worden gemeld aan de directe chef of aan andere onafhankelijke partijen binnen het bedrijf. In deze fase werden uitgebreide workshops gehouden om de basispunten van de procedure te consolideren.

Naast de klokkenluidersprocedure hanteert AGT Bus- & Eventlogistik een nultolerantiebeleid ten aanzien van discriminatie, intimidatie, seksuele intimidatie, pesten, misbruik van gezag, corruptie, giftige werkomgeving en represailles op de werkplek. Als gevolg daarvan zijn bovendien een klachtenprocedure en duidelijke escalatieniveaus ingevoerd.