Duurzaamheid

Duurzaamheid als innovator in mobiliteit

Als een van de toonaangevende dienstverleners in het personenvervoer in Duitsland zet AGT Bus- & Eventlogistik zich steeds in voor verdere ontwikkeling. Wij zien duurzaamheid als een steeds belangrijker thema voor de samenleving, zowel in ons privéleven als in het bedrijfsleven. Vooral in de mobiliteitsindustrie wordt dit onderwerp al uitvoerig besproken, en daarom streven wij ernaar onze activiteiten zo duurzaam mogelijk te maken. Wij willen duurzame vooruitgang niet alleen volgen, maar ook vormgeven. Met het oog hierop bezien wij de ontwikkeling niet alleen vanuit economisch oogpunt, maar willen wij veeleer op een duurzame en toekomstgerichte manier denken. Daarom is het onze motivatie en verantwoordelijkheid om duurzaamheid in al onze bedrijfsafdelingen en -processen te integreren. Duurzaamheid moet ervoor zorgen dat een regeneratief, natuurlijk systeem permanent in zijn essentiële kenmerken behouden blijft, ook bij AGT Bus- & Eventlogistik!

Hoe wij te werk gaan in de afzonderlijke elementen van duurzaamheid

Ecologische
duurzaamheid

Wij streven ernaar het milieu en zijn hulpbronnen te beschermen. Onze focus ligt op het verbruik van …

Economische duurzaamheid

Wij streven naar een maximale motivatie van de medewerkers en daarmee naar een duurzaam …

Hoe AGT de kwestie van duurzaamheid aanpakt

Om duurzaamheid met al zijn kenmerken in onze hele bedrijfsprocessen te implementeren, laten wij ons leiden door het drie-pijlermodel, dat in 1990 werd bedacht en sindsdien nieuwe maatstaven in het ondernemingsdenken heeft gesteld. Vanuit ondernemersoogpunt zien wij het niet als een eenvoudig theoretisch model. Het heeft bij AGT Bus- & Eventlogistik veeleer de functie om een evenwicht te scheppen tussen onze belangen en duurzaamheid, gekoppeld aan het doel om het bedrijfsmodel zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Daarom zien wij de drie pijlers “ecologie”, “economie” en “sociale zaken” in harmonie met elkaar, waaruit wij duurzame hulpbronnen en een positief klimaat kunnen putten.